Looking for # 1er lloc al XI Concurs del Nashville Country Club - 2009

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: David Villellas (Lizard Angels)
Font: The Southern Gang (Traducció Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Bobby Pinson - Started A Band


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 KICK, CROSS & TOE, KICK, KICK, CROSS & TOE, KICK, KICK, CROSS & TOE
1-2 (saltant cap a la dreta ) Kick Peu dret davant diagonal dreta - Peu dret creua davant Peu esquerre i Touch Punta esquerra darrere Taló D
3-4 (saltant cap a la dreta ) Kick Peu dret davant diagonal dreta - Kick Peu esquerre davant diagonal esquerra
5-6 (saltant cap a l’esquerra ) Peu esquerre creua davant Peu esquerre i Touch Punta dreta darrere Taló esquerre - Kick Peu esquerre davant diagonal esquerra
7-8 (saltant cap a l’esquerra ) Kick Peu dret davant diagonal dreta - Peu dret creua davant Peu esquerre i Touch Punta esquerra darrere Taló dret

SECCIÓ-2 KICK, KICK, FLICK, STOMP, ROCK BACK JUMP, HOOK & SLAP, STOMP
1-2 (saltant) Kick Peu dret davant - Kick Peu esquerre davant
3-4 (saltant) Peu esquerre a lloc i Flick Peu dret darrere - Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant - tornar sobre Peu esquerre
7-8 Hook Peu dret davant genoll esquerre i Slap Mà esquerra - Stomp Peu dret davant

SECCIÓ-3 SWIVELS, FLICK & SLAP, STOMP, HOOK & SLAP, STOMP
1-2 Swivels Talons cap a la dreta - Swivels Talons al centre
3-4 Swivels Talons cap a la dreta - Swivels Talons al centre
5-6 Flick Peu dret cap a la dreta i Slap Mà dreta - Stomp Up Peu dret davant
7-8 Hook Peu dret davant genoll esquerre i Slap Mà esquerra - Stomp Peu dret davant

SECCIÓ-4 HOOK & SLAP, FLICK & SLAP, HOOK & SLAP, HEEL, ¼ TURN KICK, KICK, ¼ TURN, STOMP
1-2 Hook Peu esquerre darrere genoll dret i Slap Mà dreta - Flick Peu esquerre a l’esquerra i Slap Mà esquerra
3-4 Hook Peu esquerre davant genoll dret i Slap Mà dreta-Taló esquerre davant
5-6 (saltant) ¼ volta dreta, Kick davant - Kick Peu esquerre davant
7-8 (saltant) ¼ volta dreta, Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere - Stomp Peu dret davant

SECCIÓ-5 SWIVELS, ½ TURN, ¼ TURN, STOMP, SWIVEL TOE-HEEL, SWIVEL TOE ¼ TURN, SCUFF
1-2 Swivels Talons cap a la dreta - Swivels Talons cap al centre (Pes del cos sobre Peu esquerre)
3-4 ½ volta dreta, Peu dret davant - ¼ volta dreta, Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Swivel Punta esquerra a l’esquerra - Swivel Taló esquerre a l’esquerra
7-8 ¼ volta esquerra, Swivel Punta esquerra a l’esquerra - Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-6 ½ TURN HOOK, ½ TURN HOOK, ¼ TURN KICK, ¼ TURN KICK, ¼ TURN CROSS, ¼ TURN KICK
1-2 Peu dret davant - ½ volta esquerra, Hook Peu esquerre darrere genoll dret
3-4 ½ volta esquerra, Peu esquerre davant - Hook Peu dret darrere genoll esquerre
5-6 (saltant) ¼ volta esquerra, Kick Peu esquerre davant - ¼ volta esquerra, Kick Peu dret davant
7-8 (saltant) ¼ volta esquerra, Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere - ¼ volta esquerra, Kick Peu dret davant

SECCIÓ-7 ¼ TURN KICK, ¼ TURN CROSS, KICK, FLICK, STOMP, STOMP, WEAVE
1-2 (saltant) ¼ volta esquerra, Kick Peu esquerre davant - ¼ volta esquerra, Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
3-4 (saltant) Kick Peu esquerre davant - tornar sobre Peu esquerre i Flick Peu dret darrere
5-6 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre - Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu dret cap a la dreta - Peu esquerre creua darrere Peu dret

SECCIÓ-8 WEAVE, ROCK SIDE, STEP FWD DIAG, STEP FWD DIAG, STEP BACK, TOGETHER
1-2 Peu dret cap a la dreta - Peu esquerre creua davant Peu dret
3-4 Rock Peu dret cap a la dreta - tornar sobre Peu esquerre
5-6 Peu dret creua davant Peu esquerre - Peu esquerre davant diagonal esquerra
7-8 Peu dret darrere cap al centre - Peu esquerre al costat del Peu dret

INTRO
Démarrer l'intro sur les paroles
1 & 2 & Peu dret creua davant Peu esquerre - Peu esquerre darrere - Touch Taló dret davant diagonal dreta - Peu dret al costat del Peu esquerre
3 & 4 & Peu esquerre creua davant Peu dret - Peu dret darrere - Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra - Peu esquerre al costat del Peu dret
5-8 Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre - Stomp Peu dret cap a la dreta - Stomp Peu esquerre a l’esquerra - Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
1 & 2 & Peu esquerre creua davant Peu dret - Peu dret darrere - Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra - Peu esquerre al costat del Peu dret
3 & 4 & Peu dret creua davant Peu esquerre - Peu esquerre darrere - Touch Taló dret davant diagonal dreta - Peu dret al costat del Peu esquerre
5-8 Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret - Stomp Peu esquerre a l’esquerra - Stomp Peu dret cap a la dreta - Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
1 & 2 & Peu dret creua davant Peu esquerre - Peu esquerre darrere - Touch Taló dret davant diagonal dreta - Peu dret al costat del Peu esquerre
3 & 4 & Peu esquerre creua davant Peu dret - Peu dret darrere - Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra - Peu esquerre al costat del Peu dret
5-8 Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre - Stomp Peu dret cap a la dreta - Stomp Peu esquerre a l’esquerra - Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
1-4 Kick Peu dret davant - Touch Punta dreta darrere - Girar ½ volta dreta - Taló dret a terra
5-8 Rock Peu esquerre davant - tornar sobre Peu dret - ½ volta esquerra, Peu esquerre davant - Pausa
1-2 (saltant) Kick Peu dret davant - ½ volta esquerra, Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 (saltant) ½ volta esquerra, Kick Peu esquerre davant - Peu esquerre al costat del Peu dret
5-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre - Pausa x3

TAG-1
A la segona PARET
Ballar fins al Temps-4 de la Secció-6 i afegir
5-6 ¼ volta esquerra, Kick Peu esquerre davant - ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7-8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre - Stomp Peu dret davant
Tot seguit, tornar al principi de la Secció-3 i ballar fins al Temps-4 de la Secció-6 i afegir
5-6 ¼ volta esquerra, Kick Peu esquerre davant - ¼ volta esquerra, Peu esquerre a lloc i Flick Peu dret darrere
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre - Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
I tornar a ballar des del principi

TAG-2
A la quarta PARET
Ballar fins al final de la Secció-4
Tot seguit, tornar al principi de la Secció-3 i ballar fins al Temps-4 de la Secció-6 i afegir
5-6 ¼ volta esquerra, Kick Peu esquerre davant - ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7-8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre - Stomp Peu dret davant
Tot seguit, tornar al principi de la Secció-3 i ballar fins al Temps-4 de la Secció-6 i afegir
5-6 ¼ volta esquerra, Kick Peu esquerre davant - ¼ volta esquerra, Peu esquerre al lloc i Flick Peu dret darrere
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre - Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
1-2 Rock Peu dret cap a la dreta - tornar sobre Peu esquerre i ½ volta dreta
3-4 Rock Peu dret cap a la dreta - tornar sobre Peu esquerre i ½ volta dreta
5-6 Taló dret davant diagonal dreta (amb Pes del cos) - Taló esquerre davant diagonal esquerra (amb Pes del cos)
7-8 Peu dret darrere cap al centre - Peu esquerre al costat del Peu dret
Tot seguit, tornar al principi del ball fins al Temps-4 de la Secció-5Vídeos

Font: Nashmerville


Font: outofcontrolcountry


Font: vbourgeois83


Font: destinationcountry
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...