Next # 3er lloc al II Concurs del Luckenbach Honkytonk - 2008

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 100 - Parets: 2
Autor/a: Heart Breakers

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Faith Hill - Dearly BelovedDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PART-LÍNIA
Posició de sortida: Noi & Noia d’esquena (deixats anar de les mans)
SECCIÓ-1 KICK BALL CHANGE ¼ TURN, STOMP, STOMP, KICK BALL CHANGE ¼ TURN, STOMP, STOMP
1 & 2 Kick Peu dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-¼ volta dreta, Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
5 & 6 Kick Peu dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-¼ volta dreta, Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-2 RUMBA BOX, STEP SIDE, TOE BACK, UNWIND ½ TURN, HOLD
1-4 Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre al costat del Peu dret-Peu dret darrere-Touch Peu esquerre al costat del Peu dret
5-8 Peu esquerre a l’esquerra-Touch Punta dreta creua darrere Peu esquerre-Desenrotllar ½ volta dreta (mantenir Pes del cos sobre Peu esquerre)-Pausa
El Noi i la Noia segueixen d’esquena

SECCIÓ-3 KICK, OUT, OUT, IN, IN, STEP SIDE, TOGETHER, ROCK FWD
1 & 2 Kick Peu dret davant-Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre a l’esquerra
3-4 Peu dret cap al centre-Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Rock Peu dret davant-tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-4
Noi: SHUFFLE ½ TURN, STOMP, HOLD, STOMP TWICE, SWIVELS
Noia: SHUFFLE ½ TURN, STOMP, STOMP, SWIVELS, SWIVEL ½ TURN, HOLD

Noi
1 & 2 Fa ½ volta dreta, Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret
3-4 Stomp Peu esquerre davant-Pausa
5-6 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Peu dret davant
7-8 Swivel Talons cap a la dreta-Swivel Talons cap al centre
Noia
1&2 Fa ½ volta dreta, Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret
3-4 Stomp Peu esquerre davant-Stomp Peu dret davant
5-6 Swivel Talons cap a la dreta-Swivel Talons cap al centre
7-8 ½ volta esquerra, Swivel Taló cap a la dreta-Pausa

El Noi i la Noia estan de costat, l'home a l’esquerra

SECCIÓ-5 STOMP TWICE, STEP SIDE, CROSS, HEEL, CROSS, STEP SIDE, CROSS
1-4 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre x2-Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre creua darrere Peu dret
& 5 Peu dret darrere diagonal dreta-Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra
& 6 Peu esquerre al costat del Peu dret-Peu dret creua davant Peu esquerre
7-8 Peu esquerre a l’esquerra-Peu dret creua darrere Peu esquerre

SECCIÓ-6 HEEL, CROSS, SWIVELS, SWIVEL ¼ TURN, ½ TURN, SCUFF
& 1 Peu esquerre darrere diagonal esquerra-Touch Taló dret davant diagonal dreta
& 2 Peu dret al costat del Peu esquerre-Peu esquerre creua davant Peu dret
3-4 Peu dret cap a la dreta i Swivel Talons cap a la dreta-Swivel Talons a l’esquerra
5-6 Swivel Talons cap a la dreta-¼ volta dreta, Swivel Talons a l’esquerra
7-8 ½ volta dreta sobre Peu esquerre, Peu dret davant-Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-7 STEP FWD, STOMP, STEP BACK, TOE SIDE, 1+¼ TURN, STOMP
1-2 Peu esquerre davant-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Peu dret darrere-Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerre a l’interior)
5-6 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant-½ volta esquerra, Peu dret darrere
7-8 ½ volta esquerra, Peu esquerre davant-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-8
Noi: BACK, CROSS FWD, BACK, SIDE, CROSS FWD, BACK, BACK, STOMP
Noia: BACK, CROSS FWD, BACK, SIDE, CROSS FWD, BACK, SIDE, STOMP

Noi
1-2 Peu dret darrere-Peu esquerre creua davant Peu dret (diagonal dreta)
3-4 Peu dret darrere-Peu esquerre a l’esquerra
5-6 Peu dret creua davant Peu esquerre (diagonal esquerra)-Peu esquerre darrere
7-8 Peu dret darrere-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
Noia
1-2 Peu dret darrere-Peu esquerre creua davant Peu dret (diagonal dreta)
3-4 Peu dret darrere-Peu esquerre a l’esquerra
5-6 Peu dret creua davant Peu esquerre (diagonal esquerra)-Peu esquerre darrere
7-8 Peu dret cap a la dreta-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

El Noi està darrere la Noia

PART-PARTNER (PARELLA)
SECCIÓ-9
H: SWIVEL TOE-HELL-TOE, STOMP, ROCKING CHAIR
F: SWIVEL TOE-HEEL-TOE, STOMP, ROCKING CHAIR

1-4 Taló esquerre davant- Punta esquerra a terra-Taló dret davant- Punta dreta a terra
Es deixen anar les mans esquerra ; la Noia passa darrere l'home
Noi
5-6 Peu esquerre davant-Touch Punta dreta al costat del Peu dret
7-8 Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre al costat del Peu dret
Noia
5-6 ¼ volta dreta, Peu esquerre darrere-½ volta dreta, Peu dret davant
7-8 ¼ volta dreta, Peu esquerre al costat del Peu dret-Pausa

Es tornen a agafar les mans esquerra ; la Noia està a l’esquerra del noi

SECCIÓ-10
Noi: HEEL STRUT, HEEL STRUT, STEP FWD, SIDE, TOGETHER
Noia: HEEL STRUT, HEEL STRUT, FULL TURN BACK, HOLD

1-4 Taló esquerre davant- Punta esquerra a terra-Taló dret davant- Punta dreta a terra
Es deixen anar les mans esquerra ; la Noia passa darrere el noi
Noi
5-6 Peu esquerre davant-Touch Punta dreta al costat del Peu dret
7-8 Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre al costat del Peu dret Noia
Noia
5-6 ¼ volta dreta, Peu esquerre darrere-½ volta dreta, Peu dret davant
7-8 ¼ volta dreta, Peu esquerre al costat del Peu dret-Pausa

Es tornen a agafar les mans esquerra ; la Noia està a l’esquerra del noi

SECCIÓ-11 KICK FWD, TOE BACK, UNWIND ½ TURN, HOLD, SCISSOR CROSS, HOLD
1-2 Kick Peu dret davant-Touch Punta dreta darrere
No es deixen anar les mans ; la Noia passa sota el braç dret de l'Noi
3-4 Desenrotllar ½ volta dreta-Pausa (Pes del cos sobre Peu dret)
Posició Reverse Cross Hand ; El noi està a l’esquerra
5-8 Rock Peu esquerre a l’esquerra-Peu dret al costat del Peu esquerre-Peu esquerre creua davant Peu dret-Pausa

SECCIÓ-12
Noi: STEP-LOCK-STEP, HOOK, GRAPEVINE, SCUFF
Noia: ½ TURN, ½ TURN, ½ TURN, HOOK, GRAPEVINE, SCUFF

Es deixen anar les mans esquerra ; la Noia passa sota el braç dreta del Noi
Noi
1-2 Peu dret davant-Lock Peu esquerre darrere Peu dret
3-4 Peu dret davant-Hook Peu esquerre darrere Peu dret
Noia
1-2 ½ volta esquerra, Peu dret darrere-½ volta esquerra, Peu esquerre davant
3-4 ½ volta esquerra, Peu dret darrere-Hook Peu esquerre darrere Peu dret
Mantenir la mà dreta de l'Noi a la mà dreta de la Noia
5-8 Peu esquerre a l’esquerra-Peu dret creua darrere Peu esquerre-Peu esquerre a l’esquerra-Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-13 GRAPEVINE, STOMP
Es deixen anar les mans dreta ; el Noi passa darrere la Noia per tornar a posar-se d’esquena
1-4 Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre creua darrere Peu dret-Peu dret cap a la dreta-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dretVídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...