White Rose

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français
Temps: 36 - Parets: 4 - Nivell: Beginner / Intermediate
Autor/a: Gaye Teather

Font: Kickit (Traducció de Mercè Orriols)

Música del ball:
Toby Keith - White Rose (CD: Big Dog Daddy)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

FORWARD, TOUCH, BACK, TOUCH, STEP, LOCK, STEP, BRUSH
1-2 Pas per dret davant, toc punta del peu esquerre darrere del taló dret
3-4 Pas peu esquerre enrere, toc punta del peu dret creuat per davant de l’esquerre
5-6 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre per darrere del dret (lock)
7-8 Pas peu dret endavant, brush peu esquerre endavant

STEP, PIVOT ½ TURN RIGHT (TWICE), LEFT SCISSOR STEP, HOLD & CLAP
1-2 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta
3-4 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta (12:00)
5-6 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre
7-8 Creuar peu esquerre per davant del dret, hola & una picada de mans
Els passos 1-4 es poden canviar per rock peu esquerre davant i rock darrere (rocking chair)

DIAGONAL BACK STEP, TOUCH & CLAP (TWICE), BACK LOCK STEP, TOUCH
1-2 Pas peu dret en diagonal enrere, toc peu esquerre al costat del dret i picada de mans
3-4 Pas peu esquerre en diagonal enrere, toc peu dret al costat de l’esquerre i picada de mans
5-6 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre creuat per davant del dret (lock)
7-8 Pas peu dret enrere, toc peu esquerre al costat del dret

RUMBA BOX
1-2 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre
3-4 Pas peu esquerre endavant, hold
5-6 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
7-8 Pas peu dret enrere, hold

SAILOR ¼ TURN LEFT, BRUSH
1-2 Girant ¼ de volta a l’esquerra, voltar el peu esquerre per fora fins col•locar-lo darrere del dret, pas peu dret a la dreta (9:00)
3-4 Pas peu esquerre davant, brush peu dret endavant


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: emilimuntaner


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...