Four thousand

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2 parets, Linedance
Autor/a: David Villellas (Lizard)

Font: David Villellas (Lizard), Mercè Orriols

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Kirsty Lee Akers - I Ain´t your white picket fence girlDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

El ball té un pont al final de la segona paret, de 16 temps.

1-8 PAS, PUNTA, PAS, PUNTADA, CREUEM, PAS, PUNTA
1. Pas cama dreta endavant
2. Marquem punta esquerra per darrere la dreta
3. Pas cama esquerra darrere
4. Puntada davant amb la cama dreta
5. Pas cama dreta cap a la dreta
6. Creuem la cama esquerra per davant de la dreta
7. Pas amb la cama dreta cap a la dreta
8. Marquem punta esquerra a l´esquerra (Com si volguéssim tornar amb una volta a l'esquerra)

9-16 TALÓ, L'ABAIXEM AMB ¼, PUNTA, L'ABAIXEM AMB ½, PUNTADA CREUEM AMB ¼, TALONS, A LLOC.
9. Fem ¼ de volta cap a l’esquerre, marquem el taló esquerre davant
10. Abaixem el pes sobre la cama esquerre
11. Marquem punta dreta davant
12. I fent ½ volta cap a l’esquerra, deixem el pes sobre la cama dreta
13-14 Seguim girant cap a l’esquerre fent ¼ de volta amb un Kick ball cross (puntada amb la cama esquerra, abaixem el pes sobre la cama esquerra i creuem la dreta per davant)
15. Desplacem els talons cap endavant
16. Tornem els talons al seu lloc

17-24 DAVANT AJUNTEM, DAVANT HOOK, ½ VOLTA, HOOK, PAS I SCUFF
17- Pas endavant amb la cama dreta
18- Ajuntem l’esquerra al costat
19- Pas endavant amb la cama dreta
20- Hook amb la cama esquerra per darrere de la dreta
21- Pas cap enrere amb la cama esquerra fent ¼ de volta cap a la dreta
22- Pivotant sobre l’esquerra, seguim girant un altre quart cap a la dreta i hook amb la dreta per devant de l’esquerra
23- Pas davant amb la cama dreta
24- Scuff amb la cama esquerra al costat de la dreta

25-32 PAS IGUALEM, PAS STOMP, PUNTADA CREUEM, TALONS I AL LLOC
25- Pas endavant amb la cama esquerra
26- Dreta al costat de l’esquerra
27- Pas endavant amb la cama esquerra
28- Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra
29- 30 Kick ball cross amb la cama dreta (puntada amb la cama dreta, abaixem el pes sobre la cama dreta i esquerra creua pel davant de la dreta)
31- Pivotant sobre les puntes, movem els talons endavant
32- Tornem al lloc

33-40 PUNTA, PAS ENRERE, SALTEM x 2, ROCK STEP I VOLTA SENCERA
33- Punta amb el peu esquerre cap a l’esquerre
34- Pas enrere amb la cama esquerra
35-36 Saltem enrere pivotant sobre la cama esquerra tot fent puntades amb la cama dreta
37-38 Rock step enrere amb la cama dreta
39-40 Volta sencera endavant dreta-esquerra (amb 2 temps)

41-48 STOMP, STOMP, STOMP, TEMPS, PUNTA, TALÓ, PUNTA, STOMP
41- Stomp amb la cama dreta al costat de l’esquerra
42- Stomp amb la cama dreta endavant
43- Stomp amb la cama esquerra separant la cama (Hem de quedar amb les cames obertes)
44- Temps mort
45- Tanquem la punta del peu dret
46- Tanquem el taló del peu dret
47- Tanquem la punta del dret (la cama dreta queda al costat de l’esquerra)
48- Stomp amb la cama dreta al costat de l’esquerra

49-56 AMUNT, ½ VOLTA, STOMP, TEMPS, TALÓ, PUNTA, TALÓ I AL LLOC
49-50-51-52 Pivotant sobre la cama esquerra, aixequem la cama dreta i girem ½ volta cap a la dreta acabant amb un stomp al costat de l’esquerra i un temps mort (El pes seguirà a la cama esquerra)
53- Marquem taló dret davant
54- Punta del peu dret darrere
55- Pivotant sobre l’esquerre, girem ½ volta cap a la dreta i el peu dret marca taló davant
56- Ajuntem la dreta al costat de l’esquerra

57-64 FUET, PAS, STOMP, ROCK STEP
57- Puntada endavant amb la cama esquerra
58- Stomp amb l’esquerra al costat de la dreta
59- Puntada darrera amb l’esquerra
60- Stomp amb la cama esquerra al costat de la dreta
61- Puntada endavant amb l’esquerra
62- Igualem la cama dreta al costat de l’esquerra
63-64 Rock step saltant enrere sobre la cama dreta

NOTA: PONT DE 16 TEMPS AL FINAL DE LA 2ª PARET

1-8 PAS, STOMP, ½ VOLTA, STOMP, PIDGEON MOVEMENT
1- Pas endavant amb la cama dreta
2- Stomp amb la cama esquerra al costat de la dreta
3- Pas amb la cama esquerra fent ½ volta cap a l’esquerra
4- Igualem la dreta al costat de l’esquerra
5-6-7-8- Fem un pidgeon movement cap a la dreta

9-16 PAS, STOMP, ½ VOLTA, STOMP, PIDGEON MOVEMENT
Repetir el mateixos passos que hem fet de l’1 al 8


Vídeos

Font: Outofcontrol


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...