A world of blue

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Raycountry (Gener 2001)
Font: Raycountry

Música del ball:
Dwight Yoakam - A World Of Blue (131 BPM / CD: Tomorrows's Sounds Today)
Keith Urban - But For The Grace Of God (104 BPM / CD: Keith Urban)
Chad Brook - Yes! (127 BPM / CD: Yes!)
Sons Of The Desert - Everybody's Gotta Grow Up Sometime (86 BPM / CD: Change)
Aaron Tippin - Big Boy Toys (118 BPM - CD: People Like Us)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Rock step step, coaster step, triple step amb 1/2 a l'esquerre, rock step
1&2 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes sobre el peu esquerre, pas peu dret al costat de l'esquerre
3&4 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre endavant
5&6 Triple pas girant 1/2 volta a l'esquerra (pas peu dret, pas peu esquerre, pas peu dret)
7-8 Rock peu esquerre enrere, tornar el pes sobre el peu dret

Chasse a l'esquerre amb 1/4 de volta, 1/4 de volta i chasse a la dreta, sailor step, rock step
9&10 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre girant 1/4 volta a l'esquerra
11&12 Fem 1/4 de volta a l'esquerra i pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta
13&14 Pas peu esquerre darrere del dret, pas peu dret a la dreta, tornar el pes sobre l'esquerre
15-16 Rock peu dret enrere, tornar el pes sobre l'esquerre

Shuffle, 1/2 volta a l'esquerre i shuffle, coaster step, pas endevant, touch
17&18 Pas peu dret endevant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endevant
& Fem 1/2 volta a l'esquerra (sobre el peu dret)
19&20 Pas endevant amb peu esquerre, pas peu dret el costat de l'esquerre, pas peu esquerre endevant
21&22 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endevant
23-24 Pas peu esquerre endevant, Touch punta dreta al costat dret

Rock step step, rock step step, vine sincopat a la dreta amb 1/4 de volta, pas endevant, kick
25 Pas peu dret creuant per davant de l'esquerre (i swivel taló esquerre a la dreta i amunt)
& Tornar el pes sobre el peu esquerre (swivel taló esquerre al centre i avall)
26 Pas peu dret al costat de l'esquerre
27 Pas peu esquerre creuant per davant del dret (i swivel taló dret a l'esquerra i amunt)
& Tornar el pes sobre el peu dret (swivel taló dret al centre i avall)
28 Pas peu esquerre al costat del dret
29&30 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre darrere el dret, pas peu dret a la dreta amb 1/4 de volta a la dreta
31-32 Pas peu esquerre endevant, kick endevant amb la dreta

Repetir un altre cop!

Nota:
Si es balla amb la cançó de Dwight Yoakam "A World Of Blue", es comença després dels 16 primers "counts" i amb el següent final (paret nº 9):
15-16 Pas peu dret darrere l'esquerre, kick esquerre endevant
17 Touch punta esquerre creuant per davant del peu dret
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...