Mil·lènium # I Concurs de El Barn d'en Greg - 2009 #

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: - Parets:
Autor/a: Esther i Jose (Frenesí)
Font: The Southern Gang

The Southern Gang

Música del ball:
Chris LeDoux - Honky Tonk World


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 SHUFFLE SIDE, ROCK BACK, KICK BALL CHANGE TWICE
1 & 2 Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre a l’esquerra
3-4 Rock Peu dret darrere Peu esquerre – tornar sobre Peu esquerre
5 & 6 Kick Peu dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre al costat del Peu dret
7 & 8 Kick Peu dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-2 ROLLING VINE, STEP SIDE, TOGETHER, STEP SIDE, TOGETHER
1-2 Fem ¼ volta dreta, Peu dret davant – ½ volta dreta, Peu esquerre darrere
3-4 Fem ¼ volta dreta, Peu dret cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
5-8 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-3 STEP FWD, KICK, STEP BACK, TOE BACK, PIVOT MILITARY
1-2 Peu dret davant – Kick Peu esquerre davant
3-4 Peu esquerre darrere – Touch Punta dreta darrere
5-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra – Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)

SECCIÓ-4 STEP FWD, KICK, BACK, STOMP, TWISTS
1-2 Peu dret davant – Kick Peu esquerre davant
3-4 Peu esquerre lleugerament darrere – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Swivel Puntes cap a la dreta – Swivel Talons cap a la dreta
7-8 Swivel Puntes cap a la dreta – Swivel Talons cap a la dreta

SECCIÓ-5 HEELS, VAUDEVILLE ¼ TURN
1-2 Touch Taló dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Touch Taló esquerre davant – Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Peu dret creua davant Peu esquerre – ¼ volta dreta, Peu esquerre darrere
7-8 Touch Taló dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-6 VAUDEVILLE, ½ MONTEREY TURN, SCUFF
1-2 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret cap a la dreta
3-4 Touch Taló esquerre davant – Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Touch Punta dreta cap a la dreta – ½ volta dreta sobre Peu esquerre, ramener Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Touch Punta esquerra a l’esquerra – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-7 GRAPEVINE ¼ TURN, SCUFF, PIVOT MILITARY
1-2 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre
3-4 Fem ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra – Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)

SECCIÓ-8 JAZZ BOX JUMP, LARGE STEP FWD DIAGONAL, STOMP, HOLD
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – Peu esquerre darrere i petit Kick Peu dret davant
3-4 (saltant) Peu dret cap a la dreta i Flick Peu esquerre darrere – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Grand Pas Peu dret davant diagonal dreta (sobre 2 temps)
7-8 Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret – Pausa

TAG-1 AL FINAL DE LA 2ème PARET, afegir
1-2-3 Rock Peu esquerre a l’esquerra – ½ volta esquerra, Rock Peu esquerre a l’esquerra – ½ volta esquerra, Rock Peu esquerre a l’esquerra
Opció + senzilla: Stomp Peu esquerre-Stomp Peu dret-Stomp Peu esquerre

TAG-2 A 8ª PARET, Ballar fins als Temps-7 de la Secció-2 i afegir
1-2-3 Stomp Peu dret – Stomp Peu esquerre – Stomp Peu dret – Pausa
1-2-3 Rock Peu esquerre a l’esquerra – ½ volta esquerra, Rock Peu esquerre a l’esquerra – ½ volta esquerra, Rock Peu esquerre a l’esquerra
Seguit de Stomp Peu dret …. Pausa …… i reprendre el ball des del principi

TAG-3 A 10ème PARET, Ballar fins a la Fin de la Secció-3 i afegir
1-2-3 Stomp Peu dret – Stomp Peu esquerre – Stomp Peu dret – Pausa
1-2-3 Stomp Peu esquerre – Stomp Peu dret – Stomp Peu esquerre – Pausa …… i afegir salt sobre els 2 peus avançant... FI!!!


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...