Fallin' & Flyin'

Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: Pilar Pérez - Pilisol
Font: Pilar Pérez - Pilisol

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Collin Farrel & Jeff Bridges - Fallin & Flyin'


Presentat el 8 de maig de 2010 a la Ballada Country per la Fira de la Primavera a Sant Feliu de Llobregat.

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

RIGHT STEP, LEFT CROSS, RIGHT CHASSE, ROCK STEP, SHUFLE ¼ TURN LEFT
1-2 Pas peu dret a la dreta, esquerre creua per darrere del dret
3&4 Pas peu dret a la dreta ajunta esquerre i peu dret a la dreta
5-6 Creuar peu esquerre per davant dret deixant el pes i tornar pes al peu dret
7&8 Fem ¼ volta a l’esquerra peu esquerre, davant peu dret al costat i peu esquerre davant

RIGHT ROCKIN' CHAIR, RIGHT SHUFFLE FORWARD, LEFT STEP FORWARD, ¼ PIVOT TURN RIGHT
9-10 Pas peu dret davant deixant el pes i tornent pes al peu esquerre
11-12 Peu dret darrere deixant el pes i tornant el pes al peu esquerre
13&14 Pas peu dret davant, peu esquerre ajuntar i peu dret davant
15-16 Pas peu esquerre davant i girem ¼ v a la dreta

WAVES, HOLD, STEP FORWARD AND ½ PIVOT TURN
17 Creuem peu esquerre per davant del dret
18 Pas peu dret a la dreta
19 Peu esquerre creua per darrere del peu dret
20 Pas peu dret a la dreta
21 Peu esquerre creua per davant del peu dret deixant el pes
22 Hold
23-24 Pas davant peu dret i gira ½ volta a l’esquerra sobre peu esquerre

STEP TOGHETHER RIGH AND LEFT, TOE RIGH, FORWARD, RIGH AND FLICK
25-26 Pas peu dret a la dreta, esquerre ajuntar al costat del dret
27-28 Pas esquerre a l’ esquerra, peu dret ajuntar al costat de l’esquerre
29 Toe peu dret a la dreta (cama estirada)
30 Toe peu dret davant
31 Toe peu dret a la dreta
32 Peu dret flick i slap amb mà esquerra


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...