Desigual (Unequal) # 5è lloc al I Concurs Back to Kansas - 2010

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 128 - Parets: 1
Autor/a: Catalonian Cowgirls (Helena, Laura, Maite, Rebeca & Neus)

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Miranda Lambert - Crazy Ex-Girlfriend


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 TOE SIDE, STEP BACK, TOE SIDE, STEP BACK, KICK, STOMP, HEELS FAN
1-2 Touch Punta dreta cap a la dreta – Peu dret darrere
3-4 Touch Punta esquerra a l’esquerra – Peu esquerre darrere
5-6 Kick Peu dret davant – Stomp Peu dret davant Peu esquerre
7-8 Swivel Talons cap enfora – tornar Talons cap al centre

SECCIÓ-2 KICK, TOGETHER, TOE BACK TWICE, KICK, JAZZ BOX JUMP ¼ TURN
1-2 Kick Peu dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre
3 – 4 Touch Punta esquerra darrere x2
5-6 (saltant) Kick Peu esquerre davant – ¼ volta esquerra, Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
7-8 (saltant) tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant – tornar s /Peu esquerre i Flick Peu dret darrere

SECCIÓ-3 STOMP TWICE, ROCK FWD ¼ TURN, ½ TURN, HOLD, STEP FWD, PIVOT ½ TURN
1-2 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre x2
3-4 Fem ¼ volta dreta, Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre
5-6 Fem ½ volta dreta, Peu dret davant – Pausa
7-8 Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta (Pes del cos sobre Peu dret)

SECCIÓ-4 STEP FWD, HOLD, STEP, PIVOT ½ TURN, ½ TURN, HOLD, ROCK FWD ½ TURN
1-2 Peu esquerre davant – Pausa
3-4 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
5-6 Fem ½ volta esquerra, Peu dret darrere – Pausa
7-8 Fem ½ volta esquerra, Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret

SECCIÓ-5 ½ TURN, HOLD, KICKS, FLICK SIDE, HOOK, ROCK BACK JUMP ¼ TURN
1-2 Fem ½ volta esquerra, Peu esquerre davant – Pausa
3-4 (saltant) Kick Peu dret davant – tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant
5-6 (saltant) tornar sobre Peu esquerre i Flick Peu dret cap a la dreta – Hook Peu dret davant genoll esquerre
7-8 (saltant) Fem ¼ volta esquerra, Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre i Flick Peu dret darrere

SECCIÓ-6 STOMPS, TOE BACK TWICE, ROCK BACK JUMP, ROCK BACK JUMP, SCUFF
1-2 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu dret davant
3-4 Touch Punta esquerra darrere Peu dret x2
5-6 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant – tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant
7-8 Tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-7 SWEEP ½ TURN, TOE SIDE ¼ TURN, TOGETHER, SWIVEL TOE-HEEL-HEEL, HOLD
1-2 Fem ½ volta dreta sobre Peu esquerre, Sweep Peu dret (acabar Peu dret al costat del Peu esquerre)
3-4 Fem ¼ volta dreta, Touch Punta esquerra a l’esquerra – Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Swivel Punta dreta cap a la dreta – Swivel Taló dret cap a la dreta
7-8 Swivel Taló dret a l’esquerra – Pausa

SECCIÓ-8 JAZZ BOX, SCUFF, GRAPEVINE, SCUFF
1-4 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere – Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
5-8 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-9 ¼ TURN, HOOK, ¼ TURN, HOOK, ¼ TURN, HOOK, ¼ TURN, HITCH
1-2 Fem ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Hook Peu esquerre darrere genoll dret
3-4 Fem ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – Hook Peu dret darrere genoll esquerre
5-6 Fem ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Hook Peu esquerre darrere genoll dret
7-8 Fem ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – Hitch genoll dret

SECCIÓ-10 LARGE STEP BACK, SLIDE, STEP FWD, TOGETHER, ROCK FWD
1-4 Pas llarg amb el Peu dret darrere (sobre 2 temps) – Peu esquerre llisca al costat del Peu dret (sobre 2 temps)
5-6 Peu esquerre davant – Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret

SECCIÓ-11 ROCK FWD ¾ TURN, ½ TURN, SCUFF, VAUDEVILLE
1-2 Fem ¾ volta esquerra, Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret
3-4 Fem ½ volta esquerra, Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra
7-8 Touch Taló dret davant diagonal dreta – Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-12 VAUDEVILLE, FLICK, COASTER STEP, HOLD
1-2 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret cap a la dreta
3-4 Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra – Flick Peu esquerre darrere
5-6 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Peu esquerre davant – Pausa

SECCIÓ-13 STEP FWD, PIVOT ½ TURN, ½ TURN, HOLD, COASTER STEP, HOLD
1-2 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
3-4 Fem ½ volta esquerra, Peu dret darrere – Pausa
5-6 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-14 CROSS & HOOK ¼ TURN, KICK, KICK, FLICK, STOMPS, HOLD
1-2 (saltant) Fem ¼ volta esquerra, Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
3-4 (saltant) tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant – tornar s/Peu esquerre i Flick Peu dret darrere
5-6 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu dret davant
7-8 Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret – Pausa

SECCIÓ-15 TOES STRUT FWD, TOES STRUT BACK
1-2 Touch Punta dreta davant – posar Taló dret a terra
3-4 Touch Punta esquerra davant – posar Taló esquerre a terra
5-6 Touch Punta dreta darrere – posar Taló dret a terra
7-8 Touch Punta esquerra darrere – posar Taló esquerre a terra

SECCIÓ-16 COASTER STEP, SCUFF, JAZZ BOX JUMP, STOMP
1-2 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 Peu dret davant – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 (saltant) Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere – tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant
7-8 Tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

TAG AL FINAL DE LA 1ª I 2ª PARET. Cal afegir
1-4 (cap a l’esquerra) Obrir les Puntes – Obrir les Talons – Obrir les Puntes – Obrir les Talons
5-8 Touch Punta dreta davant – posar Taló dret a terra – Touch Punta esquerra davant – posar Taló esquerre a terra
1-8 Repetir els 8 temps del TAG


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...