West party # I Concurs Back to Kansas - 2010

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Adriano Castagnoli (Wild Horses)

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang
Música del ball:
Jason Meadows - Big Shot
Jessie Farrell - Let's Talk About Love


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 SCOOT (TWICE), CROSS RIGHT AND BACK (TWICE), TURN ¼ LEFT ROCK BACK RIGHT
1-2 (saltant) Salt sobre Peu esquerre i Hitch genoll dret davant x2
3-4 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
5-6 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
7-8 (saltant) ¼ volta esquerra, Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre davant

SECCIÓ-2 TOES STRUT WITH FULL TURN TO LEFT, ROCKING CHAIR
1-2 Touch Punta dreta davant – ½ volta esquerra, Taló dret a terra
3-4 Touch Punta esquerra darrere – ½ volta esquerra, Taló esquerre a terra
5-6 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre
7-8 Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-3 JUMPING CROSS RIGHT AND LEFT TURNING ¾ TO LEFT, STOMP RIGHT (TWICE)
1-2 (saltant) ¼ volta esquerra, Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
3-4 (saltant) ¼ volta esquerra, Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
5-6 (saltant) ¼ volta esquerra, Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre davant
7-8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu dret davant (Punta dreta cap a la dreta)

SECCIÓ-4 SWIVEL RIGHT FOOT, HOLD, SWIVEL HEEL-TOE RIGHT, STOMP RIGHT (TWICE)
1-2 Swivel Taló dret cap a la dreta – Swivel Punta dreta cap a la dreta
3-4 Swivel Taló dret cap a la dreta – Pausa
5-6 Swivel Taló dret a l’esquerra – Swivel Punta dreta a l’esquerra
7 – 8 Stomp Up Peu dret lleugerament davant Peu esquerre x2

SECCIÓ-5 LOCK FORWARD RIGHT, HOLD, PIVOT ½ RIGHT, STEP LEFT FORWARD, JUMP BACK
1-2 Peu dret davant – Lock Peu esquerre darrere Peu dret
3-4 Peu dret davant – Pausa
5-6 Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta
7-8 Peu esquerre davant – Salt sobre Peu dret enrere

SECCIÓ-6 GRAPEVINE LEFT, SCUFF, SCOOT (TWICE), STOMP, HOLD
1-2 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre
3-4 Peu esquerre a l’esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Salt sobre Peu esquerre davant i Hitch genoll dret (Hook Peu dret) – Salt sobre Peu esquerre davant i Hitch genoll dret (Flick Peu dret)
7-8 Stomp Peu dret davant – Pausa

SECCIÓ-7 POINT LEFT FORWARD AND BACK, HOLD, ROCK BACK RIGHT, STOMP, HOLD
1-2 Touch Punta esquerra davant – Pausa
3-4 Touch Punta esquerra darrere (amb moviment circular enrere) – Pausa
5-6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre
7-8 Stomp Peu dret davant – Pausa

SECCIÓ-8 KICK, STOMP, KICK, STOMP, JUMP BACK ON LEFT, BRUSH BACK RIGHT, SLAP, SCUFF
1-2 Kick Peu esquerre davant – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 Kick Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant – Brush darrere Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Hook Peu dret darrere genoll esquerre i Slap Mà esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

Amb el tema de Jessie FARRELL
RESTART A 3ª PARET

Ballar fins al Final de la Secció-4 i tornar a començar el ball

TAG A 6ª PARET (7ª repetició)
Ballar fins al Final de la Secció-4 i afegir
1-4 Stomp Peu esquerre davant-Pausa-Pausa-Pausa
5-8 Kick Peu dret davant-Pausa-Peu dret creua davant Peu esquerre-Desenrotllar 1/2 volta a l’esquerra
1-4 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Pausa-Pausa – Pausa


Amb el tema de Jason MEADOWS
TAG DESPRÉS DE LA 2ª PARET

1-4 Kick Peu dret davant-Hook Peu dret davant canya esquerra-Kick Peu dret davant-Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
5-8 Kick Peu esquerre davant-Hook Peu esquerre davant canya dreta-Kick Peu esquerre davant-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

RESTART 5ª PARET
Ballar fins a Temps-4 de la Secció-6 i tornar a començar el ball


Vídeos

Font: Nashmerville


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...