Oh Susanna!

Temps: 32 - Parets: Circle mixer
Autor/a: Marita Torres

Font: Marita Torres

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:

Rednex - Oh Susanna

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Es formen parelles en dos cercles, les noies mirant cap endavant de la LOD, els nois d’esquena a la LOD. Fent els mateixos passos els nois i les noies.

CHASSE RIGHT, ROCK BACK, SUFFLE FORWARD, STEP TURN
1 Pas peu dret a la dreta
& Peu esquerre al costat del dret
2 Pas peu dret a la dreta
3 Rock peu esquerre darrere
4 Tornar pes sobre peu dret
5 Pas peu esquerre davant (agafant-se la mà esquerra al creuar)
& Peu dret darrere de l’esquerre
6 Pas peu esquerre davant
7 Pas peu dret davant
8 Gir ½ volta a l’esquerre

Nota: en els counts 5 i 6 ens agafem la mà esquerra mentre ens desplacem creuant amb la parella

CHASSE RIGHT, ROCK BACK, SUFFLE FORWARD, STEP TURN
9 Pas peu dret a la dreta
& Peu esquerre al costat del dret
10 Pas peu dret a la dreta
11 Rock peu esquerre darrere
12 Tornar pes sobre peu dret
13 Pas peu esquerre davant (agafant-se la mà esquerra al creuar)
& Peu dret darrere de l’esquerre
14 Pas peu esquerre davant
15 Pas peu dret davant
16 Gir ½ volta a l’esquerre

Nota: en els counts 13 i 14 ens agafem la mà esquerre mentre ens desplacem creuant amb la parella

SHUFFLES TURNING x 4 (FULL TURN)
17 Pas peu dret davant
& Pas peu esquerre darrere del dret
18 Pas peu dret davant
19 Pas peu esquerre davant
& Pas peu dret darrere de l’esquerre
20 Pas peu esquerre davant
21 Pas peu dret davant
& Pas peu esquerre darrere del dret
22 Pas peu dret davant
23 Pas peu esquerre davant
& Pas peu dret darrere del dret
24 Pas peu esquerre davant

(Girant cap a la dreta agafant-nos amb el colze dret)

HEEL SWITCHES FORWARD, SIDE, TOGETHER , SIDE TOGETHER
25 Touch taló dret davant
& Peu dret al costat de l’esquerre
26 Touch taló esquerre davant
27 Peu esquerre al costat del dret
& Touch taló dret davant
28 Clap
29 Cas peu dret a la dreta
30 Pas peu esquerre a la dreta al costat de peu dret (clap)
31 Pas peu dret a la dreta
32 Pas peu esquerre a la dreta al costat de peu dret (clap)

En els counts 29 al 32 en el desplaçament a la dreta canviem de parella, començant de nou.


Vídeos

Font: maritatorres
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...