Day job

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Rafel Corbí - Juliol 2010 (Ballscountry.com)

Font: Rafel Corbí (Ballscountry.com)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Gord Bamford – Day JobDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro 32 temps

TRIPLE STEP FORWARD, SCUFF, GRAPEVINE LEFT
1-2 Pas endavant peu dret, esquerre al costat del dret 12:00
3-4 Pas endavant peu dret, piquem (scuff) peu esquerre al costat del dret
5-6 Pas peu esquerre a l'esquerra, peu dret per darrera l'esquerre
7-8 Pas peu esquerre a l'esquerra, piquem (stomp) peu dret al costat de l'esquerre

GRAPEVINE LEFT, 1/2 TURN RIGHT MONTEREY
9-10 Pas peu esquerre a l'esquerra, peu dret per darrera l'esquerre
11-12 Pas peu esquerre a l'esquerra, piquem (stomp) peu dret al costat de l'esquerre
13-14 Toc punta peu dret a la dreta, pivotem 1/2 a la dreta sobre el peu esquerre i portem el peu dret al costat de l'esquerre 6:00
15-16 Toc punta peu esquerre a l'esquerra, peu esquerre al costat del dret

JAZZ BOX, SIDE, TOGETHER, FORWARD, TOUCH
17-18 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra
19-20 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre endavant
21-22 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret
23-24 Pas peu dret endavant, toc punta peu esquerre al costat del dret

TWO KICKS FORWARD, TWO STOMPS
25-26 Puntada de peu (kick) endavant amb el peu esquerre (2)
27-28 Stomp peu esquerre al costat del dret (2)
29-30 Pas endavant amb la punta del peu esquerre, abaixem el taló
31-32 Pas endavant amb la punta del peu dret, abaixem el taló

ROCKING CHAIR, ROCK FORWARD, 1/2 TURN, STEP FORWARD
33-34 Rock endavant amb el peu esquerre, tornem el pes sobre el peu dret
35-36 Rock enrere amb el peu esquerre, tornem el pes sobre el peu dret
37-38 Rock endavant amb el peu esquerre, tornem el pes sobre el peu dret
39-40 Fem 1/2 volta a l'esquerra sobre el peu dret i pas endavant amb el peu esquerre, pausa 12:00

STEP, 1/4 TURN, CROSS, HOLD, 1/4 TURN, 1/2 TURN, FORWARD, HOLD
41-42 Pas endavant amb el peu dret, tornem el pes sobre el peu esquerre fent 1/4 de volta a l'esquerra 9:00
43-44 Creuem el peu dret per davant de l'esquerre, pausa
45-46 Fem 1/4 de volta a la dreta i pas enrere peu esquerre, fem 1/2 volta a la dreta i pas endavant peu dret 6:00
47-48 Pas endavant peu esquerre, pausa

KICK, BEHIND, SIDE, CROSS, KICK, STEP, CROSS, SIDE
49-50 Kick endavant amb el peu dret, pas peu dret per darrera de l'esquerre
51-52 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret per davant de l'esquerre
53-54 Kick endavant peu esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra
55-56 Pas peu dret per davant de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra

Opció 1: ROCK, RECOVER, SIDE, HOLD, BEHIND, TURN, FORWARD, HOLD
57-58 Pas peu dret darrera de l'esquerre, pas peu esquerre creuant per davant del dret
59-60 Pas peu dret a la dreta, pausa
61-62 Pas peu esquerre per darrera del dret, fem 1/4 de volta a la dreta i pas endavant peu dret 9:00
63-64 Pas endavant peu esquerre, pausa

Opció 2: ROCK, RECOVER, TURN, HOLD, TRIPLE STEP FORWARD, HOLD
57-58 Rock peu dret per davant de l'esquerre, tornem el pes sobre el peu dret
59-60 Pas peu dret a la dreta fent 1/4 de volta a la dreta, pausa 9:00
61-62 Pas endavant peu esquerre, pas endavant peu dret al costat de l'esquerre
63-64 Pas endavant peu esquerre, pausa


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...