Bobbi With An I

Temps: 48 - Parets: 2 Parets, beginner/intermediate line dance
Autor/a: Rachael McEnaney

Font: www.dancejam.co.uk, Kickit - Traducció de Mercè Orriols

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Phil Vassar - Bobbi With An I (123 bpm) CD: Traveling CircusDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro de 32 counts

RIGHT CROSS, LEFT SIDE, RIGHT SAILOR STEP, LEFT CROSS, RIGHT SIDE, LEFT BEHIND, RIGHT SIDE, LEFT CROSS
1-2 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
3&4 Creuar peu dret per darrere l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret a la dreta
5-6 Creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta
7&8 Creuar peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret

RIGHT SIDE ROCK, RIGHT CROSSING SHUFFLE, ¼ TURN STEPPING BACK, ¼ TURN STEPPING TO SIDE, LEFT SHUFFLE
1-2 Rock peu dret a la dreta, tornar el pes al peu esquerre
3&4 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant de l’esquerre
5-6 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu esquerre darrere, girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta (6:00)
7&8 Pas peu esquerre endavant, pas peu dret a prop de l’esquerre, pas peu esquerre endavant

RIGHT KICK STEP TOUCH LEFT, LEFT KICK STEP TOUCH RIGHT, RIGHT HEEL, LEFT HEEL, STEP RIGHT, ¼ PIVOT LEFT
1&2 Puntada de peu dret davant, tornar el peu dret al lloc, toc punta peu esquerre a l’esquerra
3&4 Puntada de peu esquerre davant, tornar el peu esquerre al lloc, toc punta peu dret a la dreta
5&6 Toc taló dret davant, tornar el peu dret al lloc, toc taló esquerre davant
&7-8 Tornar el peu esquerre al lloc, pas peu dret davant, girar ¼ de volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)(3:00)

RIGHT CROSSING SHUFFLE, ¼ TURN, ½ TURN, ¼ TURN TAKING BIG STEP LEFT, HOLD, BALL WALK, WALK
1&2 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant de l’esquerre
3-4 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu esquerre enrere, girar ½ volta a la dreta i pas peu dret davant (12:00)
5-6 Girar ¼ de volta a la dreta i pas llarg peu esquerre a l’esquerra, hold (3:00)
Durant el hold, acostar el peu dret cap a l’esquerre
&7-8 Pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant, pas peu dret endavant

LEFT ROCK FORWARD, STEP BACK LEFT, TOUCH RIGHT HEEL, HOLD, CLOSE RIGHT, LEFT ROCK FORWARD, LEFT COASTER STEP
1-2 Rock peu esquerre davant, tornar el pes al peu dret
&3-4 Pas peu esquerre enrere, toc taló dret davant, hold
&5-6 Pas peu dret al lloc, rock peu esquerre davant, tornar el pes al peu dret
7&8 Pas peu esquerre darrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre davant

RIGHT SHUFFLE, STEP LEFT, ½ PIVOT RIGHT, LEFT SHUFFLE, STEP RIGHT, ¼ PIVOT LEFT
1&2 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre a prop del dret, pas peu dret endavant
3-4 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret) (9:00)
5&6 Pas peu esquerre endavant, pas peu dret a prop de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
7-8 Pas peu dret davant, girar ¼ de volta a l’esquerra (pes al peu esquerre) (6:00)


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...