Texas Valley

Temps: 48 - Parets: 4 Partner dance
Autor/a: Sara Aguilera i Marta Lucena

Font: Xafa'l

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Ian Hunter - Rock on byDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TWO KICK BALL CHANGE (Right) - STEP TURN
1- Kick davant peu dret
&- Peu dret al costat de l’esquerre
2- Canviar de pes sobre el peu esquerre
3- Kick davant peu dret
&- Peu dret al costat de l’esquerre
4- Canviar de pes sobre el peu esquerre
5- Pas endavant amb el peu dret
6- ½ volta cap a l’esquerra i canvi de pes sobre el peu esquerre

TWO KICK BALL CHANGE (Right) - STEP TURN
7- Kick davant peu dret
&- Peu dret al costat de l’esquerre
8- Canviar de pes sobre el peu esquerre
9- Kick davant peu dret
&- Peu dret al costat de l’esquerre
10- Canviar de pes sobre el peu esquerre
11- Pas endavant amb el peu dret
12- ½ volta cap a l’esquerra i canvi de pes sobre el peu esquerre

TRIPLE STEP (Right) - ROCK STEP (Left - forward)
13- Pas endavant amb peu dret
&- Pas endavant peu esquerre, darrera del dret
14- Pas davant amb el peu dret
15- Pas endavant amb el peu esquerre
16- Canviar el pes sobre el peu dret

NOI WALK Backward, STOMP
17- Pas darrere peu esquerre
18- Pas darrere peu dret
19- Pas darrere peu esquerre
20- Stomp darrere peu dret

NOIA TRAVELLING PIVOT Backward, STOMP
17- Pas darrere peu esquerre i ½ volta cap a l’esquerra
18- Pas endavant peu dret i ½ volta cap a l’esquerra
19- Pas darrere peu esquerre
20- Stomp darrerae peu dret

NOI GRAPEVINE (Right)
21- Pas peu dret a la dreta
22- Pas peu esquerre darrere del dret
23- Pas peu dret a la dreta
24– Stomp peu esquerre al costat del dret

NOIA TURNING GRAPEVINE (Right)
21- Pas peu dret a la dreta
22- Pas peu esquerre ½ volta a la dreta
23- Pas peu dret ½ volta a la dreta
24- Stomp peu esquerre al costat del dret

GRAPEVINE (Right)
25- Pas peu dret a la dreta
26- Pas peu esquerre darrere del dret
27- Pas peu dret a la dreta
28– Stomp peu esquerre al costat del dret

NOI GRAPEVINE (LEFT
29- Pas peu esquerre a l’esquerra
30- Pas peu dret per darrere de l’esquerre
31- Pas peu esquerre a l'esquerra
32- Stomp peu dret al costat de l’esquerre

NOIA TURNING GRAPEVINE (Left)
29– Pas peu esquerre a l'esquerra
30- Pas peu dret ½ volta a l’esquerra
31- Pas peu esquerre ½ volta a l’esquerra
32- Stomp peu dret al costat de l’esquerre

HEEL TOUCH (Right - Left)
33- Recolzar el taló del peu dret endavant
34- Peu dret al costat de l’esquerre
35- Recolzar el taló del peu esquerre endavant
36- Peu esquerre al costat del dret
37- Recolzar el taló del peu dret endavant
38- Peu dret al costat de l’esquerre
39- Recolzar el taló del peu esquerre endavant
40- Peu esquerre al costat del dret

GRAPEVINE (Right)
41- Pas dreta peu dret
42- Pas esquerra darrere del dret
43- Pas dreta peu dret
44- Stomp peu esquerre al costat del dret

NOI STEP BACK-STEP FORWARD ¼ TURN (Left)
45- Pas darrere peu dret
46- Peu esquerre al costat del dret
47- Pas endavant peu dret i ¼ volta a l’esquerra
48- Peu esquerre al costat del dret

NOIA STEPS FULL + ¼ TURN (Left)
45- Pas endavant peu dret i ¼ volta a l’esquerra
46- Pas darrerae peu esquerre i ½ volta a l’esquerra
47- Pas endavant peu dret i ½ volta a l’esquerra
48- Peu esquerre al costat del dret


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: emilimuntaner


Font: MAITEALEMANY
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...