Sweets & Wilds # 3er lloc al XI Concurs del Nashville Country Club - 2009

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 56 - Parets: 4 (Parelles)
Autor/a: Montse Chafino "Sweet", A. Puig, Rebeca Molinas, J. Bosser

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Toby Keith - Big Dog DaddyDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1
H: SHUFFLE FWD , SHUFFLE FWD, ROCK FWD, SHUFFLE BACK
F: SHUFFLE FWD, SHUFFLE FWD, ROCK FWD, SHUFFLE ½ TURN

Noi/Noia: 1 & 2 Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret davant
Noi/Noia: 3 & 4 Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre davant
Noi/Noia: 5-6 Rock Peu dret davant-tornar sobre Peu esquerre
Es deixen anar les mans G
7 & 8
H: Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret darrere
F: ½ volta dreta, Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret

SECCIÓ-2
H: SHUFFLE BACK, ROCK BACK JUMP, KICK BALL CROSS, ROCK SIDE
F: SHUFFLE ½ TURN, ROCK BACK JUMP, KICK BALL CROSS, ROCK SIDE

La dona passa sota el braç dreta de l'home
1 & 2
H: Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre darrere
F: ½ volta dreta, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre
Es tornen a agafar les Mans esquerra ; Posició Side by side (de costat)
3-4
Noi/Noia: (saltant) Rock Peu dret darrere i petit Kick Peu esquerre davant-tornar sobre Peu esquerre davant
Noi/Noia: 5 & 6 Kick Peu dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Peu esquerre creua davant Peu dret
Noi/Noia: 7-8 Rock Peu dret cap a la dreta-tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-3
H: JAZZ BOX, SHUFFLE SIDE ¼ TURN, ROCK BACK
F: JAZZ BOX, SHUFFLE SIDE ¼ TURN, ROCK BACK

Noi/Noia: 1-4 Peu dret creua davant Peu esquerre-Peu esquerre darrere-Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre al costat del Peu dret
La dona passa sota el braç esquerre de l'home
5 & 6
H: ¼ volta esquerra, Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret cap a la dreta
F: ¼ volta dreta, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre a l’esquerra
Posició Open Double Cross
7-8
H: Rock Peu esquerre darrere-tornar sobre Peu dret
F: Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-4
H: SHUFFLE ½ TURN, ROCK BACK, ¼ TURN, GRAPEVINE
F: SHUFFLE ½ TURN, ROCK BACK, ¼ TURN, GRAPEVINE

La dona passa sota els braç de l'home sense deixar-se anar les mans
1 & 2
H: ½ volta dreta, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre davant
F: ½ volta esquerra, Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret davant
Posició Open Double Cross
3-4
H: Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre
F: Rock Peu esquerre darrere-tornar sobre Peu dret
Es deixen anar les Mans esquerra
5-6
H: ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre creua darrere Peu dret
F: ¼ volta dreta, Peu esquerre a l’esquerra-Peu dret creua darrere Peu esquerre
La dona passa darrere l'home
7-8
H: Peu dret cap a la dreta-Touch Peu esquerre al costat del Peu dret
F: Peu esquerre a l’esquerra-Touch Peu dret al costat del Peu esquerre
Passar la Mà dreta de la dona a la mà esquerra de l'home

SECCIÓ-5
H: ROLLING VINE, STEP FWD DIAG, STEP FWD DIAG, RETURN CENTER
F: GRAPEVINE, STEP FWD DIAG, STEP FWD DIAG, RETURN CENTER

Es deixen anar les mans ; la dona passa davant l'home
1-2
H: ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant-½ volta esquerra, Peu dret darrere
F: Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre creua darrere Peu dret
3-4
H: ¼ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra-Touch Peu dret al costat del Peu esquerre
F: Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre al costat del Peu dret
Noi/Noia: 5-8 Peu dret davant diagonal dreta-Peu esquerre davant diagonal esquerra-Peu dret darrere cap al centre-Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-6
H: STOMP, STOMP UP, ROCK ¼ TURN, ½ TURN, TOE STRUT
F: STOMP, STOMP, ROCK ¼ TURN, ½ TURN, TOE STRUT

1-2
H: Stomp Peu dret al lloc-Stomp Up Peu esquerre al lloc
F: Stomp Peu dret al lloc-Stomp Peu esquerre al lloc
3-4
H: ¼ volta esquerra, Rock Peu esquerre davant-tornar sobre Peu dret
F: ¼ volta dreta, Rock Peu dret davant-tornar sobre Peu esquerre
5-6
H: ½ volta esquerra, Peu esquerre davant-Peu dret al costat del Peu esquerre
F: ½ volta dreta, Peu dret davant-Peu esquerre al costat del Peu dret
Es tornen a agafar les mans dreta ; Posició Open Cross hand
7-8
H: Touch Punta esquerra davant-Posar Taló esquerre a terra
F: Touch Punta dreta davant-Posar Taló dret a terra

SECCIÓ-7
H: TOE STRUT, ROCK BACK, STOMP, STOMP UP, ROCK BACK
F: TOE STRUT, ROCK BACK, STOMP, STOMP, STEP FWD, PIVOT ½ TURN

1-2
H: Touch Punta dreta davant-Posar Taló dret a terra
F: Touch Punta esquerra davant-Posar Taló esquerre a terra
Sense deixar-se anar les mans dreta ; Posició Open Cross hand
3-4
H: Rock Peu esquerre darrere-tornar sobre Peu dret
F: Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre
5-6
H: Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret-Stomp Up Peu dret al lloc
F: Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Peu esquerre al lloc
7-8
H: Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre
F: Peu dret davant-Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
Es tornen a agafar les mans esquerra ; Posició Side by side (de costat)Vídeos

Font: Nashmerville


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: MONTSEBOU
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...