River Dance # 7è lloc al IV Concurs del Luckenbach Honkytonk - 2010

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: "La Colla Country" - Anna, Vane, Meri, Susanna & Marc

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
The Sunny Cowgirls - Dancing On The DarlingDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 SWIVEL TOE-HEEL-TOE, ¼ TURN, HOLD, STEP, PIVOT ½ TURN, STEP, SCUFF
1-2 Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta
3-4 Fer ¼ volta dreta, Swivel Punta dreta cap a la dreta-Pausa
5-6 Peu esquerre davant-Girar ½ volta dreta (Pes del cos sobre Peu dret)
7-8 Peu esquerre davant-Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-2 SCISSOR CROSS, ¼ TURN, ½ TURN, STOMP, STOMP
1-2 Peu dret creua davant Peu esquerre-Peu esquerre a l’esquerra
3-4 Peu dret darrere-Peu esquerre creua davant Peu dret
5-6 Fer ¼ volta esquerra, Peu dret al costat del Peu esquerre-½ volta esquerra, Peu esquerre davant
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-3 KICK, KICK, KICK, CROSS & HOOK, KICK ¼ TURN, KICK, FLICK, STOMP
1-2 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant-tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant
3-4 (saltant) tornar sobre Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant-Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere
5-6 (saltant) tornar sobre Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant-¼ volta esquerra, tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant
7-8 (saltant) tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere-Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-4 PIGEON TOE RIGHT, HOLD, COASTER STEP ¼ TURN, HEEL
1-2 (cap a la dreta) Swivels Puntes OUT-Swivels Puntes IN
3-4 (cap a la dreta) Swivels Puntes OUT-Pausa
5-6 Fer ¼ volta esquerra, Peu esquerre darrere-Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Peu esquerre davant-Touch Taló dret davant

SECCIÓ-5 TOE BACK, SCUFF, CROSS & HOOK ¼ TURN, KICK, KICK ¼ TURN, FLICK, STOMP TWICE
1-2 Touch Punta dreta darrere-Scuff Peu dret davant
3-4 (saltant) ¼ volta esquerra, Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere-tornar sobre Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
5-6 (saltant) ¼ volta esquerra, tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre x2

SECCIÓ-6 TOE BACK, SCUFF, CROSS & HOOK ¼ TURN, KICK, KICK ¼ TURN, FLICK, STOMP TWICE
1-2 Touch Punta esquerra darrere-Scuff Peu esquerre davant
3-4 (saltant) ¼ volta dreta, Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere-tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant
5-6 (saltant) ¼ volta dreta, tornar sobre Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant-tornar sobre Peu dret davant i Flick Peu esquerre darrere
7-8 Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret x2

SECCIÓ-7 HOOK FWD ¼ TURN, FLICK SIDE ¼ TURN, ROCKIN CHAIR
1-2 ¼ volta esquerra, Hook Peu dret davant canya esquerra-¼ volta esquerra, Flick Peu dret cap a la dreta
3-4 (saltant) Rock Peu dret darrere i kick Peu esquerre davant-tornar sobre Peu esquerre
5-6 Rock Peu dret davant-tornar sobre Peu esquerre
7-8 Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-8 GRAPEVINE ¼ TURN, ROCK FWD ¼ TURN, ½ TURN, STOMP
1-2 ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre creua darrere Peu dret
3-4 Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre creua davant Peu dret
5-6 ¼ volta dreta, Rock Peu dret davant-tornar sobre Peu esquerre
7-8 ½ volta dreta, Peu dret davant-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

RESTART
A la 3ª PARET
Ballar fins al Final de la Secció-5 i tornar a començar el ball des del principiVídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...