Mojo Rhythm

Temps: 48 - Parets: 4
Autor/a: Rob Fowler

Font: www.kickit.to/ld Traducció: Mercè Orriols

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Wynonna - That's How Rhythm Was Born (CD: Sing Chapter 1)
Wynonna - Don't You Throw That Mojo On Me (CD: The Other Side)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TOE HEEL CROSS, BACK SIDE CROSS, TOUCH OUT IN OUT, BEHIND SIDE CROSS
1 Toc punta peu dret al costat de l’esquerre (genoll endins)
&2 Toc taló peu dret en diagonal davant-dreta, creuar peu dret per davant de l’esquerre
3&4 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret al costat dret, creuar peu esquerre per davant del dret
5&6 Toc punta dreta a la dreta, toc punta peu dret al lloc, toc punta peu dret a la dreta
7&8 Creuar peu dret per darrere de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant de l’esquerre

TOE HEEL CROSS, BACK SIDE CROSS, TOUCH OUT IN OUT, BEHIND SIDE FORWARD
1 Toc punta peu esquerre al costat del dret (genoll endins)
&2 Toc taló peu esquerre en diagonal davant-esquerra, creuar peu esquerre per davant del dret
3&4 Pas peu dret enrere, pas peu esquerre al costat esquerre, creuar peu dret per davant de l’esquerre
5&6 Toc punta esquerra a l’esquerra, toc punta esquerra al lloc, toc punta esquerra a l’esquerra
7&8 Creuar peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre endavant

STEP 2X ½ TURN, RIGHT LOCK STEP BACK, COASTER STEP, WALK WALK
1-2 Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
3&4 Girar ¼ de volta a l’esquerra fent pas amb el peu dret, creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret enrere girant ¼ de volta a l’esquerra
5&6 Pas peu esquerre darrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
7-8 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre endavant

TOUCH FORWARD, STEP BACK, COASTER STEP, ½ PIVOT TURN, SIDE ROCK CROSS ¼ TURN
1-2 Toc peu dret davant, pas peu dret darrere
3&4 Pas peu esquerre darrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
5-6 Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
7&8 Girar ¼ de volta fent pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, creuar peu dret per davant de l’esquerre

RUMBA BOX FORWARD, LOCK STEP BACK, RIGHT COASTER STEP
1&2 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
3&4 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al cosat del dret, pas peu dret enrere
5&6 Pas peu esquerre enrere, creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre enrere
7&8 Pas peu dret darrere, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant

LEFT SHUFFLE FORWARD, ROCK RECOVER, 1 ½ TURN BACK RIGHT
1&2 Pas peu esquerre endavant, peu dret per darrere de l’esquerre (lock), pas peu esquerre endavant
3-4 Rock peu dret davant, tornar el pes al peu esquerre
5-6 Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret davant, girar ½ volta a la dreta i pas peu esquerre darrere,
7-8 Girar ½ volta a la dreta i pas peu dret davant, pas peu esquerre davant


RESTART
Si es balla amb la cançó "Don't Throw Your Mojo On Me", hi ha un restart a la 5a paret. Després de la secció 2, count 32, Hold durant 8 temps i tornar a començar amb la música.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...