Me! # 2on lloc al XI Concurs del Nashville Country Club - 2007

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: DAKOTA’S (Glòria Guirado, Marta Agut, Cristina Guillem, Mariona Agut)

Font: DAKOTA’S

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Kenny Chesney – Love me tonight


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

ROCK STEP SALTAT, SHUFFLE, PAS, ½ VOLTA DRETA
1 - 2 - Rock step enrere amb la dreta tot fent un salt i aixecant la cama esquerra. Baixar l’esquerra.
3 - 4 - Shuffle endavant amb la dreta.
5 - 6 - Peu esquerre davant i girar ½ volta a la dreta.

SHUFFLE AMB ½ VOLTA A LA DRETA I SCUFF
7 - 8 - Shuffle endarrere amb l’esquerra girant ½ volta a la dreta.
9 - Pas diagonal endarrere dreta.
10 - Scuff amb l’esquerra.

BÀSIC A L’ESQUERRA I STOMP
11 - Pas a l'esquerra amb el peu esquerre.
12 - Peu dret per darrere de l'esquerre.
13 - Pas a l'esquerra amb el peu esquerre.
14 - Peu dret per davant de l'esquerre.
15 - Pas a l'esquerra amb el peu esquerre.
16 - Stomp amb el peu dret una mica endavant.

TALONS, PUNTES, HOLD, TALONS, PUNTES, HOLD
17 - 19 - Taló, punta, taló, amb el peu dret obrint cap a la dreta i en diagonal.
20 - Hold.
21 - 23 - Taló, punta, taló, amb el peu dret tancant cap a l'esquerra i en diagonal.
24 - Hold.

ROCK STEP, ½ VOLTA ESQUERRA I JAZZBOX SALTAT AMB ½ VOLTA DRETA
25 - 27 - Rock step cap a l’esquerra amb el peu esquerre i tornem el pes a la cama dreta girant ½ volta a l’esquerra.
28 - Creuem el peu dret per damunt de l'esquerre i aixequem el peu esquerre per darrere.
29 - 31 - Tornem el pes al peu esquerre fent ½ volta a la dreta posem el peu dret a terra i aixequem l’esquerre per davant del dret.

SALTS ENDARRERA I BÀSIC ESQUERRE, STOMP
32 - Peu esquerre a terra aixecant el peu dret per darrera.
33 - Peu dret a terra fent un salt endarrere tot aixecant el peu esquerre amunt.
34 - Peu esquerre a terra aixecant el peu dret per darrera.
35 - Peu dret a terra fent un salt endarrere tot aixecant el peu esquerre amunt.
36 - Taló esquerre a terra començant a girar un ¼ de volta fent un pas a l’esquerra.
37 - Peu dret per darrere de l'esquerre.
38 - Pas a l'esquerra amb el peu esquerre començant a girar ¼ de volta cap a la dreta.
39 - Piquem amb el peu dret al costat de l'esquerre.

PIGEON TOED MOVEMENT I HOLD i BÀSIC ESQUERRE, STOMP
40 - Obrim les dues puntes dels peus alhora, desplaçant-nos cap a la dreta.
41 - Obrim els dos talons dels peus alhora, desplaçant-nos cap a la dreta.
42 - Obrim les dues puntes dels peus alhora, desplaçant-nos cap a la dreta.
43 - Hold.
44 - Pas a l'esquerra amb el peu esquerre.
45 - Peu dret per darrere de l'esquerre.
46 - Pas a l'esquerra amb el peu esquerre.
47 - Piquem amb el peu dret al costat de l'esquerre.

SHUFFLE ENDARRERA, ½ VOLTA, PAS I STOMP
48 - 49 - Shuffle enrere amb la dreta.
50 - Punta esquerra endarrere fent ½ volta a l’esquerra.
51 - Peu dret endavant fent un pas.
52 - Piquem amb el peu esquerre al costat del dret.

TALONS, 1 VOLTA
53 - Marquem el taló dret davant fent un salt.
54 - Marquem el taló esquerre davant fent un salt.
55 - 56 - Deixant el pes a la cama esquerra, marquem la punta dreta per darrera de la cama esquerra fent un salt.
57 - 58 - Fer 1 volta cap a la dreta amb dos temps.

ROCK STEP CREUAT, HOLD, PAS I STOMP
59 - 61 - Rock step cap a l’esquerra amb el peu esquerre i tornem el pes a la cama dreta creuant la cama esquerra per davant de la dreta.
62 - Hold.
63 - Pas lateral cap a la dreta amb el peu dret.
64 - Piquem amb el peu esquerre al costat del dret.


Vídeos

Font: nashmerville


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...