All Shook Up

Checked Video disponible English English

Temps: Seqüencial - Parets: 1 - Nivell: Iniciats/Intermedi
Autor/a: Naomi Fleetwood-Pyle (Traducció de Rafel Corbí – Septembre 2007)

Font: Rafel Corbí (Ballscountry.com)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Billy Joel - All Shook UpDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PART A:
SHUFFLE FORWARD LEFT AND RIGHT, GRAPEVINE LEFT AND TOUCH

1&2 Pas endavant peu esquerre, pas peu dret al costat de l'esquerre, pas endavant peu esquerre
3&4 Pas endavant peu dret, peu esquerre al costat del dret, pas endavant peu dret
5-6 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret per darrera l'esquerre
7-8 Pas peu esquerre a l'esquerra, toc peu dret al costat de l'esquerre

SHUFFLE BACKWARDS RIGHT AND LEFT, GRAPEVINE RIGHT AND TOUCH
9&10 Pas enrere amnb el peu dret, peu esquerre al costat del dret, pas enrere peu dret
11&12 Pas enrere peu esquerre, pas peu dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre enrere
13-14 Pas a la dreta amb el peu dret, pas peu esquerre per darrera del dret
15-16 Pas peu dret a la dreta, toc peu esquerre al costat del dret

WALK FORWARD LEFT, RIGHT, LEFT, KICK RIGHT, WALK BACK RIGHT, LEFT, RIGHT, TOUCH LEFT
17-19 Passos endavant peu esquerre, dret, esquerre
20 Puntada de peu (kick) peu dret endavant
21-23 Passos enrere peu dret, esquerre, dret
24 Toc peu esquerre al costat del dret amb cop de palmells (clap)

STOMP, CLAP, HOLD, ROLL HIPS TWICE (ELVIS HIPS!)
25-26 Cop de peu al terra (Stomp) peu esquerre a l'esquerra - clap
27-28 Pausa durant dos moviments
29-32 Movem els malucs en dos cercles complerts dues vegades

PART B:
GRAPEVINE LEFT AND TOUCH, PIVOT ½ LEFT TWICE

33-34 Pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret per darrera l'esquerre
35-36 Pas peu esquerre a l'esquerra, toc peu dret al costat de l'esquerre
37-38 Pas peu dret endavant - pivotem 1/2 volta a l'esquerra (pes al peu esquerre)
39-40 Pas peu dret endavant - pivotem 1/2 volta a l'esquerra (pes al peu esquerre)

GRAPEVINE RIGHT AND TOUCH, PIVOT ½ RIGHT TWICE
41-42 Pas a la dreta amb el peu dret, pas peu esquerre per darrera del dret
43-44 Pas peu dret a la dreta, toc peu esquerre al costat del dret
45-46 Pas peu esquerre endavant , pivotem 1/2 volta a la dreta (pes al peu dret)
47-48 Pas peu esquerre endavant , pivotem 1/2 volta a la dreta (pes al peu dret)

49-96 REPETIM LES PARTS A i B

PART C:
STEP LEFT, RIGHT BEHIND, STEP LEFT, PIVOT ½ LEFT & HITCH RIGHT:

97-98 Pas endavant peu esquerre, pas peu dret darrera l'esquerre
99-100 Pas endavant peu esquerre, sobre el peu esquerre pivotem ½ volta a l'esquerra i aixequem el genoll dret (hitch) al mateix temps

WALK BACKWARDS RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT:
101-104 Passos enrere peu dret, esquerre, dret i toc esquerre al costat del dret

ROLL KNEES LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
105-108 Girem els genolls enfora mentre caminem endavant (peu esquerre, dret, esquerre, dret)
109-120 Repetim els passos de la part C 97-108

Després d'aquests 120 passos, tornem a començar amb A, després B, i després C fins al final de la música.

En una segona fulla d'aquest mateix ball, els moviments de la part C 97-100 i la repetició posterior es substitueixen per un grapevine amb hitch i 1/2 volta en l'últim pas.

També els Roll Knees del 105-108 i repetició es canvien per 4 toe-struts endavant (passos punta-taló).


Vídeos

Font: http://www.youtube.com/user/MONTSEBOU


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: cowgirlmontse72
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...