Anantapur # BALL DEDICAT A LA FUNDACIÓ VICENÇ FERRER #

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Pere Barriuso
Font: Diana Fort & Jordi Garrit


Música del ball:
Kevin Fowler - What's her nameDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1 – 8 RIGHT KICK BALL CHANGE, ROCK STEP, TRIANGLE
1 Kick davant peu dret
& Peu dret al costat de l’esquerre
2 Canvi de pes al peu esquerre
3 Pas peu dret a la dreta
4 Tornar el pes al peu esquerre
5 Cross peu dret per davant de l’esquerre
6 Pas peu esquerre enrere
7 Pas peu dret a la dreta
8 Ajuntem peu esquerre al costat del dret

9 – 16 LEFT KICK BALL CHANGE, ROCKSTEP, TRIANGLE
9 Kick davant peu esquerre
& Peu esquerre al costat del dret
10 Canvi de pes al peu dret
11 Pas peu esquerre a l’esquerra
12 Tornar el pes al peu dret
13 Cross peu esquerre per davant del dret
14 Pas peu dret enrere
15 Pas peu esquerre a l’esquerra
16 Ajuntem peu dret al costat de l’esquerre

17 – 24 CHASSE RIGHT, ROCK STEP, GRAPEVINE LEFT with ¼ LEFT BRUSH
17 Pas peu dret a la dreta
& Peu esquerre al costat del dret
18 Pas peu dret a la dreta
19 Pas enrera peu esquerre
20 Tornar el pes al peu dret
21 Pas peu esquerre a l’esquerra
22 Cross peu dret per darrere del esquerre
23 Pas peu esquerre fent ¼ a l’esquerra
24 Brush peu dret al costat de l’esquerre (Brush: Fregar la punta del peu per terra)

25 – 32 HEEL SWITCHES FORWARD, ROCK STEP, COASTER STEP
25 Touch taló dret davant
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
26 Touch taló esquerre davant
& Pas peu esquerre al costat del dret
27 Touch taló dret davant
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
28 Touch taló esquerre davant
29 Pas peu esquerre a l’esquerra
30 Tornar el pes al peu dret
31 Pas peu esquerre darrere
& Pas peu dret enrera al costat de l’esquerre
32 Pas peu esquerre davant


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...