Hey Pops # III Concurs del Luckenbach Honkytonk - 2009 #

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: David Villellas (Outofcontrol)

Font: The Southern Gang

The Southern Gang

Música del ball:
Ryan Shupe & The Rubberband - Hey, hey, hey


Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 JUMP x2 (ROCK STEP CROSS, ROCK STEP) x2
1-2 (saltant) ½ volta dreta, 2 Jump sobre Peu esquerre i cama dreta aixecada
3-4 (saltant) Rock Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu esquerre
5-6 (saltant) Rock Peu dret darrere diagonal dreta i Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra – tornar sobre Peu esquerre
7-8 (saltant) Rock Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-2 JAZZBOX JUMPING x2
1-2 (saltant) Rock Peu dret darrere diagonal dreta i Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra – tornar sobre Peu esquerre
3 (saltant) ¼ volta esquerra, Rock Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere
4 (saltant) tornar sobre Peu esquerre i petit Kick Peu dret davant
5-6 (saltant) ¼ volta esquerra, petit Kick Peu esquerre davant – Rock Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
7-8 (saltant) ¼ volta esquerra, petit Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre i petit Kick Peu dret davant diagonal dreta

SECCIÓ-3 GRAPEVINE RIGHT, 1+ ¼ TURN LEFT
1-2 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
3-4 Peu dret cap a la dreta – Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerre endins)
5-6 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – ½ volta esquerra, Peu dret darrere
7-8 ½ volta esquerra, Peu esquerre davant – Scuff Peu dret davant

SECCIÓ-4 STEP, STOMP, STEP, STOMP, STOMP, HOLD, STEP, HOOK
1-2 Peu dret davant – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 Peu dret darrere – Stomp Peu esquerre cap al centre
5-6 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa
7-8 Peu dret davant – Hook Peu esquerre darrere Peu dret i Slap Mà dreta

SECCIÓ-5 KICK, KICK, HITCH, STOMP, TOE STRUT, TOE STRUT
1-2 (saltant) Jump darrere sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant – Jump darrere sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant
3-4 Tornar sobre Peu esquerre i petit Hitch genoll dret – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Touch Punta dreta darrere diagonal dreta – posar Taló dret a terra
7-8 Touch Punta esquerra darrere diagonal esquerra – posar Taló esquerre a terra

SECCIÓ-6 HOOK, STEP, HOOK, STEP, ROCK BACK JUMP, STOMP, HOLD
1-2 Hook Peu dret davant canya esquerra – Peu dret davant
3-4 Hook Peu esquerre darrere Peu dret – Peu esquerre darrere
5-6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa

SECCIÓ-7 TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN, SLOW COASTER STEP, SCUFF
1-2 Touch Punta dreta darrere – ½ volta dreta, posar Taló dret a terra
3-4 Touch Punta esquerra davant – ½ volta dreta, posar Taló esquerre a terra
5-6 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu dret davant – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-8 JUMP FWD, STOMP, SWIVET, KICK, STOMP, KICK, STOMP
1-2 Salt gran sobre Peu dret avançant i Hitch genoll esquerre – Stomp Peu esquerre davant
3-4 Swivet Punta dreta cap a la dreta i Taló esquerre a l’esquerra – tornar cap al centre
5-6 Kick Peu dret davant – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Flick Peu dret darrere – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre


Vídeos

Font: outofcontrolcountry
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...