Fairytale

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Rafel Corbí. Abril 2009

Font: Rafel Corbí Balls Country.com

Ball revisat Ball revisat |

Música del ball:
Alexander Rybak - Fairytale


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Introducció 34 temps

3 petit ponts (de 2, 4 i 8 passos) i 1 recomençament.

SHUFFLE FORWARD, RIGHT & LEFT HEEL TOUCHES, DIAGONAL STEPS RIGHT & LEFT
1&2 Pas peu esquerre endavant, dret al costat de l'esquerra, pas peu esquerre endavant 12:00
3&4& Toc taló dret endavant, dret al costat de l'esquerra, toc taló esquerre endavant, esquerre al costat del dret
5-6 LLarg pas endavant i en diagonal amb el peu dret, toc peu esquerre al costat del dret
7-8 Llarg pas endavant i en diagonal amb el peu esquerre, toc peu dret al costat de l'esquerre

ROCK & RECOVER, 1/2 RIGHT TURNING SHUFFLE, WALK, WALK, KICK AND POINT
9-10 Rock peu dret endavant i per davant de l'esquerre, recuperem el pes sobre el peu esquerre
11&12 Girem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, girem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret
endavant 6:00
13-14 Pas endavant peu esquerre, pas endavant peu dret
15&16 Puntada (Kick) endavant amb el peu esquerre, peu esquerre al costat del dret, punta del peu dret a la dreta

TWO SAILOR STEPS, SYNCOPATED JAZZ BOX WITH TOE TOUCH
17&18 Creuem el peu dret per darrera de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret a la dreta
19&20 Creuem el peu esquerre per darrera del dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre a l'esquerra
21-22 Creuem el peu dret per davant l'esquerre, pas peu esquerre enrere fent 1/4 de volta a la dreta 9:00
23&24 Pas peu dret al costat de l'esquerre, creuem l'esquerre per davant del dret, toc punta peu dret al costat de l'esquerre

HEEL TOUCHES, WALK, WALK, MONTEREY TURN
25&26& Toc taló dret endavant, dret al costat de l'esquerra, toc taló esquerre endavant, esquerre al costat del dret
27-28 Pas endavant peu dret, pas endavant peu esquerre
29-30 Toc punta peu dret a la dreta, sobre el peu esquerre girem ½ volta a la dreta i portem el peu dret al costat de l'esquerre 3:00
31&32 Toc punta peu esquerre a l'esquerra, esquerre al costat del dret, toc punta peu dret a la dreta
Aquí és quan té lloc el recomençament després del 1r pont

ROLLING VINE RIGHT with CLAP, ROLLING VINE LEFT WITH ¼ TURN LEFT AND CLAP
33-34 Fent ¼ de volta a la dreta pas endavant amb el peu dret, fent ½ volta a la dreta pas enrere amb el peu esquerre
35-36 Fent ¼ de volta a la dreta pas peu dret a la dreta, toc peu esquerre al costat del dret i clap (cop de palmells) 3:00
37-38 Fent ¼ de volta a l'esquerra pas peu esquerre endavant, fent ½ de volta a l'esquerra pas enrere amb el peu dret
39-40 Fent ½ volta a l'esquerra (3:00) pas peu esquerre a l'esquerra, toc peu dret al costat de l'esquerre i clap 12:00

STEP, BEHIND, BESIDE & CROSS WITH STOMP UP TO RIGHT (TWICE)
41-42 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrera del dret
43&44 Pas peu dret al costat de l'esquerre & creuem el peu esquerre per davant del dret, stomp peu dret al costat de l'esquerre
45-46 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrera del dret
47&48 Pas peu dret al costat de l'esquerre & creuem el peu esquerre per davant del dret, stomp peu dret al costat de l'esquerre

SIDE SHUFFLE, CROSS, TURN, CROSSING SHUFFLE, STEP, TOUCH
49&50 Pas peu dret a la dreta, esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta
51-52 Creuem el peu esquerre per davant del dret, amb el pes sobre el peu dret pivotem 1/2 volta a la dreta 6:00
53&54 Creuem el peu esquerre per davant del dret, pas peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per davant del dret
55-56 Pas peu dret a la dreta, toc peu esquerre al costat del dret

KICK BALL LOCK, STEP, TOUCH, KICK BALL LOCK, STEP, TOUCH
57&58 Kick endavant peu esquerre, peu esquerre davant del dret, pas peu dret al darrera i per fora de l'esquerre
59-60 Pas peu esquerre endavant, toc peu dret al costat de l'esquerre
61&62 Kick endavant peu dret, peu dret al davant de l'esquerre, lock peu esquerre al darrera i per fora del dret
63-64 Pas peu dret endavant, toc peu esquerre al costat del dret

COMENCEM DE NOU

PONTS & RECOMENÇAMENT

Paret 1: Fem tots els 64 passos (acabem a les 6:00)

Paret 2: Fem només els 32 primers passos (acabem a les 9:00)

BRIDGE: Afegim els següent sailor step:
1&2: Creuem el peu dret per darrera de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret a la dreta i comencem de nou des del
pas 1. Aquí el ball es converteix en ball de 4 parets
Paret 3: Fem tots els 64 passos (acabem a les 3:00)

2nd Bridge:
Després de la paret 3 afegim un rocking chair:
1-2 Rock peu esquerre endavant, tornem el pes al peu dret
3-4 Rock peu esquerre enrere, tornem el pes sobre el peu dret
Paret 4: Fem tots els 64 passos (acabem a les 9:00)

Últim pont: Després de la paret 4
SAILOR STEP, SAILOR STEP, ROCKING CHAIR
1-2 Creuem el peu esquerre per darrera del dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre a l'esquerra
3-4 Creuem el peu dret per darrera de l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret a la dreta
5-6 Rock peu esquerre endavant, tornem el pes al peu dret
7-8 Rock peu esquerre enrere, tornem el pes sobre el peu dret
Comencem de nou i fem la darrera paret. Són 48 temps. Si volem acabar el ball a la paret del davant (12:00) NO fem el darrer 1/4 de
volta del grapevine a l'esquerra (37-40), així que ens quedem a la paret del davant per acabar el ball.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...