Love is sweet

Temps: 40 - Parets: 4
Autor/a: Lluís Arranz

Font: Lluís Arranz

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
George Canyon - Ring of fire


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

El ball comença amb la veu del cantant.

Comença la parella amb tots dos mirant cap endavant i agafats de les mans. Noi al costat esquerre de la noia. La mà dreta del noi agafa la mà dreta de la noia per l'esquena i la mà esquerra, amb la mà esquerra de la noia pel davant.


1-4.- GRAPEVINE
Bàsic cap a la dreta començant amb el peu dret.

5-8 .- STEPS, TOUCH, ½, ½
5- Pas dreta cap endavant
6- Fem ½ volta cap a l’esquerra fent "Touch" amb la punta esquerra al costat del peu dret (6.00)
7- Peu esquerre pas amb ½ volta cap a la dreta (12.00)
8- Peu dret pas al costat de l’esquerre.

Nota: les mans esquerres queden lliures durant aquests 4 temps.

9-12.- GRAPEVINE
Bàsic cap a l’esquerra, començant amb el peu esquerre.

13-16.- STEPS, TOUCH, ½, ½
13- Pas esquerre endavant
14- Fem ½ volta cap a la dreta fent "Touch" amb la punta dreta al costat del peu esquerre (6.00)
15- Pas peu dret cap endavant amb ½ volta cap a l’esquerra (12.00)
16- Pas peu esquerre al costat del dret (12.00)

17-24.-ROCK STEPS, ½, ¼, ½.
17- Pas peu dret enrere
18- Pes a l’esquerra
19- Pas peu dret endavant
20- Esquerra enrere amb ½ volta cap a l’esquerra (6.00)
21- Pes al peu dret
22- Peu esquerre endavant amb ¼ de volta cap a la dreta (9.00)
23- Peu dret enrere amb ½ volta cap a la dreta (3.00)
24- Pas peu esquerre al costat del dret.

Nota: les mans esquerres queden lliures durant els temps 19, 20, 21, 22, 23 i 24.

A partir d’aquest temps, canvien els moviments del noi i de la noia.


NOI:
25-28.- SHUFFLE x 2.
25&26- Shuffle amb la dreta cap endavant
27&28- shuffle amb l’esquerra cap endavant.

29-30.- ROCK STEP
29- Pas endavant amb la cama dreta
30- Tornem el pes a l’esquerra

31-34.- SHUFFLE x 2.
31&32- Shuffle amb la dreta enrere
33&34- shuffle amb l’esquerra enrere.

35-36.-ROCK STEP
35- Pas enrere amb la cama dreta
36- Tornem el pes a l’esquerra.

37-40.- STEP, HOLD x 2.
37- Pas dreta endavant
38- Hold
39- Pas dreta enrere
40- Hold

NOIA:
25-28.-SHUFFLE ½, SHUFFLE ½.

25&26- Shuffle dreta cap endavant fent ½ volta cap a l’esquerra (9.00)
27&28- Shuffle esquerra cap enrere fent ½ volta cap a l’esquerra (3.00)

29-30.- ROCK STEP
29- Pas endavant amb la cama dreta
30- Tornem el pes a l’esquerra

31-34.-SHUFFLE ½, SHUFFLE ½.
31&32- Shuffle enrere amb la cama dreta fent ½ volta cap a la dreta (9.00)
33&34- Shuffle enrere amb la cama esquerra fent ½ volta cap a la dreta (3.00)

35-36.-ROCK STEP.
35- Pas amb la cama dreta enrere
36- Tornem el pes a l’esquerra

37-40.-LEFT MILITARY TURN.
37- Pas amb la cama dreta endavant, 38- ½ volta cap a l’esquerra (9.00)
39- Pas amb la cama dreta endavant, 40- ½ volta cap a l’esquerra (3.00)


NOTA: les mans esquerres queden lliures durant tots aquests temps diferenciats del noi i de la noia (del 25 al 40).

Opcionalment, es poden ajuntar durant els temps 29 i 30. També, durant els 35 i 36, ja que són idèntics tant pel noi com per la noia.

Tag:
La darrera paret (7ª) té 16 temps. Es fan, doncs, només els 16 primers moviments de la coreografia.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...