A very sweet girl

Ball revisat Ball revisat

Temps: 48 - Parets: 4 - Nivell: Novice
Autor/a: Lourdes García Rosa
Font: Lourdes García Rosa

Música del ball:
Scooter Lee - At The Hop


Nota de l'autora: aquest ball està dedicat a la meva alumna Asun, que a més a més de ser una persona excel·lent és una gran repostera

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK STEP FORWARD X 4
1 Kick peu dret davant
2 Pas peu dret davant
3 Kick peu esquerre davant
4 Pas peu esquerre davant
5 Kick peu dret davant
6 Pas peu dret davant
7 Kick peu esquerre davant
8 Pas peu esquerre davant

STEP ½ TURN LEFT, STEP HOLD, ROCK CROSS, HOLD
9 Pas peu dret davant
10 Gir de ½ volta a l’esquerra
11 Pas peu dret davant
12 Pausa
13 Rock peu esquerre a l’esquerra
14 Recuperar pes al peu dret
15 Creuar peu esquerre per davant del dret
16 Pausa

SWIVEL HOOK RIGHT, SWIVEL HOOK LEFT
17 Swivel els dos talons a la dreta
18 Swivel les dues puntes a la dreta
19 Swivel els dos talons a la dreta
20 Hook peu esquerre darrera del peu dret
21 Swivel els dos talons a l’esquerra
22 Swivel les dues puntes a l’esquerra
23 Swivel els dos talons a l’esquerra
24 Hook peu dret per darrera de l’esquerre

STEP CLAP ½ TURN LEFT X 2
25 Pas peu dret davant
26 Clap (piquem de mans)
27 Gir ½ volta a l’esquerra
28 Clap (piquem de mans)
29 Pas peu dret davant
30 Clap (piquem de mans)
31 Gir ½ volta a l’esquerra
32 Clap (piquem de mans)

TOE STRUT FORWARD X2 , POINT HOLD X2
33 Marcar punta peu dret davant
34 Abaixar taló peu dret
35 Marcar punta peu esquerre davant
36 Abaixar taló peu esquerre
37 Point peu dret creuant per davant del peu esquerre
38 Pausa
39 Point peu dret a la dreta
40 Pausa

STEP LOCK STEP HOLD, STEP ¼ TURN RIGHT STEP HOLD
41 Pas peu dret davant
42 Peu esquerre creuant per darrere del peu dret
43 Pas peu dret davant
44 Pausa
45 Pas peu esquerre davant
46 Gir de ¼ de volta a la dreta
47 Pas peu esquerre davant
48 Pausa

NOTA: En l'última paret después del count 32 fer un stomp amb el peu dret
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...