Friends of the rock

Ball revisat Ball revisat

Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Novice
Autor/a: Mª Lourdes García Rosa

Font: Mª Lourdes García Rosa

Música del ball:
Status Quo - Whatever You Want


Nota de l'autora: aquest ball està dedicat a la meva alumna Montse, a qui li agrada molt la música rock i a més és una gran persona

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

RIGHT KICK BALL CROSS X2 SHUFFLE RIGHT, ROCK BACK
1 Puntada peu dret en diagonal dreta
& Recolzar el taló del peu dret al costat del peu esquerre
2 Cross peu esquerre per davant del peu dret
3 Puntada peu dret en diagonal dreta
& Recolzar el taló del peu dret al costat del peu esquerre
4 Cross peu esquerre per davant del peu dret
5 Pas peu dret a la dreta
& Pas peu esquerre al costat del peu dret
6 Pas peu dret a la dreta
7 Rock peu esquerre darrere
8 Recuperar pes al peu dret

LEFT KICK BALL CROSS X2, ROCK LEFT, SAILOR ¼ TURN
9 Puntada peu esquerre en diagonal esquerra
& Recolzar el taló del peu esquerre al costat del peu dret
10 Cross peu dret per davant del peu esquerre
11 Puntada peu esquerre en diagonal esquerra
& Recolzar el taló del peu esquerre al costat del peu dret
12 Cross peu dret per davant del peu esquerre
13 Rock peu esquerre a l’esquerra
14 Recuperar pes peu dret
15 Peu esquerre per darrere del peu dret girant un ¼ de volta a la esquerra.
& Pas peu dret a la dreta
16 Pas peu esquerre a l’esquerra

KICK BALL CHANGE X2 ROCK FORWARD, COASTER STEP
17 Puntada peu dret davant
& Recolzar taló del peu dret al costat del peu esquerre
18 Peu esquerre al costat del peu dret
19 Puntada peu dret davant
& Recolzar taló del peu dret al costat del peu esquerre
20 Peu esquerre al costat del peu dret
21 Rock peu dret davant
22 Recuperar pes al peu esquerre
23 Pas peu dret darrere
& Peu esquerre al costat del peu dret
24 Pas peu dret davant

ROCK FORWARD, SHUFFLE ½ TURN TO LEFT, JAZZBOX,TOUCH
25 Rock peu esquerre davant
26 Recuperar pes peu dret
27 Pas peu esquerre girant ½ volta a l’esquerra
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
28 Pas peu esquerre davant
29 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
30 Pas peu esquerre darrere
31 Pas peu dret ala dreta
32 Touch peu esquerre al costat del peu dret

SHUFFLE LEFT, ROCK BACK, SHUFFLE ¼ TURN RIGHT, STEP ½ TURN RIGHT
33 Pas peu esquerre a l’esquerra
& Peu dret al costat del peu esquerre
34 Pas peu esquerre a l’esquerra
35 Rock peu dret darrere
36 Recuperar pes al peu esquerre
37 Pas peu dret a la dreta
& Pas peu esquerre al costat del peu dret
38 Pas peu dret davant girant ¼ a la dreta
39 Pas peu esquerre davant
40 Girar ½ volta a la dreta

SHUFFLE FORWARD, STEP ½ TURN LEFT, CROSS TOUCH X 2
41 Pas peu esquerre davant
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
42 Pas peu esquerre davant
43 Pas peu dret davant
44 Girar ½ volta a l’esquerra
45 Creuar peu dret per davant de l’esquerre
46 Punta amb peu esquerre a l’esquerra
47 Creuar peu esquerre per davant del dret
48 Punta amb peu dreta a la dreta

SHUFFLE BACK, SHUFFLE ½ TURN LEFT, STEP ¼ TURN LEFT
49 Peu dret darrere
& Peu esquerre al costat del peu dret
50 Peu dret darrere
51 Pas peu esquerre davant girant ½ volta a l’esquerra
& Pas peu dret al costat del peu esquerre
52 Pas peu esquerre davant
53 Pas peu dret davant
54 Pivotar ¼ de gir a l’esquerra

CROSS SHUFFLE, STEP ½ TURN RIGHT, ROCK, ROCK,STEP TOUCH
55 Creuar peu dret per davant de l’esquerre
& Recolzar taló del peu esquerre al costat del peu dret
56 Creuar peu dret per davant de l’esquerre
57 Pas peu esquerre a l’esquerra
58 Pas peu dret a la dreta pivotant ½ volta a la dreta
59 Rock peu esquerre davant
60 Recuperar pes peu dret
61 Rock peu esquerre darrere
62 Recuperar pes peu dret
63 Pas peu esquerre a l’esquerra
64 Touch peu dret al costat de l’esquerre

TAG:
Al final de la 3ª paret fer 2 bumps amb la cama dreta i 2 amb la cama esquerra.
Al count 40 de la 5ª paret deixar el pes al peu esquerre i fer 2 bumps amb la cama dreta, dos amb la cama esquerra i un amb la dreta i un amb l’esquerra i tornar a començar.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...