Celalove

Temps: Seqüencial (72+32+64) Parets: 4
Autor/a: Mª Lourdes García Rosa,

Font: Mª Lourdes García Rosa,

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
LeAnn Rimes – Not nothing better


Dedicat a la meva parella, que em va descobrir aquesta magnífica cançó

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Ordre dels trams: AABBC, AABBC, C fins el final

PART A
STEP LOCK STEP HOLD, STEP LOCK STEP HOLD

1 Pas peu dret endavant
2 Pas peu dret per darrere del peu esquerre, fent un lock
3 Pas peu dret endavant
4 Pausa
5 Pas peu esquerre endavant
6 Pas peu dret per darrere de l’esquerre, fent un lock
7 Pas peu esquerre endavant
8 Pausa

TOE STRUT, TOE STRUT, ROCK STEP, ROCK STEP
9 Marcar punta amb el peu dret, endavant
10 Abaixar taló del peu dret
11 Marca punta amb el peu esquerre, endavant
12 Abaixar taló peu esquerre
13 Rock endavant amb el peu dret
14 Retornar el pes al peu esquerre
15 Rock enrere amb el peu dret
16 Retornar el pes al peu esquerre

JAZZ BOX, CROSS, STEP ½ TURN LEFT, CROSS HOLD
17 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
18 Peu esquerre darrere
19 Peu dret a la dreta
20 Creuar peu esquerre per davant del peu dret
21 Pas peu dret cap a la dreta
22 Pivotant sobre el peu dret, fem ½ volta cap a l’esquerra amb el peu esquerre
23 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
24 Pausa

ROCK CROSS, HOLD, ROCK CROSS HOLD
25 Rock peu esquerre cap a l’esquerra
26 Tornem el pes al peu dret
27 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
28 Pausa
29 Rock peu dret cap a la dreta
30 Tornar el pes al peu esquerre
31 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
32 Pausa

FLICK STOMP SWIVELS, FLICK STOMP SWIVELS
33 Puntada cap enrere amb el peu esquerre
34 Piquem amb el peu esquerre endavant
35 Aixecar lleugerament els talons per pivotar tot el cos sobre les puntes cap a l’esquerra (els peus queden en angle de 45º)
36 Aixecar lleugerament els talons per pivotar tot el cos sobre les puntes cap al centre (els peus queden rectes)
37 Puntada cap enrere amb el peu dret
38 Piquem amb el peu dret endavant
39 Aixecar lleugerament els talons per pivotar tot el cos sobre les puntes cap a la dreta (els peus queden en angle de 45º)
40 Aixecar lleugerament els talons per pivotar tot el cos sobre les puntes cap al centre (els peus queden rectes)

ROCK ¼ TURN LEFT HOLD, CROSS, STEP, ½ TURN RIGHT HOLD
41 Rock peu esquerre endavant
42 Tornar el pes amb peu dret
43 Pas peu esquerre al costat, tot girant ¼ de volta cap a l’esquerra
44 Pausa
45 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
46 Pas peu esquerre cap a l’esquerra
47 Pivotant sobre el peu esquerre, girem ½ volta cap a la dreta
48 Pausa

TOE STRUT, TOE STRUT, ROCK STEP, ROCK STEP
49 Marcar punta peu esquerre endavant
50 Abaixar taló peu esquerre
51 Marcar punta peu dret endavant
52 Abaixar taló peu dret
53 Rock amb el peu esquerre endavant
54 Tornar el pes al peu dret
55 Rock amb el peu esquerre enrere
56 Tornar el pes al peu dret

TOE STRUT, TOE STRUT, ROCK STEP, ROCK STEP
57 Marcar punta peu esquerre davant
58 Abaixar taló peu esquerre
59 Marcar punta peu dret endavant
60 Abaixar taló peu dret
61 Rock amb el peu esquerre endavant
62 Tornar el pes al peu dret
63 Rock amb el peu esquerre enrere
64 Tornar el pes al peu dret

CROSS, STEP, STEP, HOLD, CROSS, STEP, TOUCH, HOLD
65 Creuar peu esquerre per davant del peu dret
66 Pas enrera amb el peu dret
67 Pas peu esquerre cap a l’esquerra
68 Pausa
69 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
70 Pas peu esquerre cap enrere
71 Marcar punta del peu dret al costat del peu esquerre
72 Pausa

PART B
VINE RIGHT, TOUCH, STEP, TOUCH, STEP, TOUCH

1 Pas peu dret cap a la dreta
2 Pas peu esquerre per darrere del dret
3 Pas peu dret cap a la dreta
4 Marcar punta del peu esquerre al costat del peu dret
5 Pas peu esquerre endavant
6 Marcar punta del peu dret al costat del peu esquerre
7 Pas peu dret enrere
8 Marcar punta del peu esquerre al costat del peu dret

VINE LEFT, TOUCH, STEP, TOUCH, STEP, TOUCH
9 Pas peu esquerre cap a l’esquerra
10 Pas peu dret creuant per darrere del peu esquerre
11 Pas peu esquerre cap a l’esquerra
12 Marcar punta del peu dret al costat del peu esquerre
13 Pas endavant amb el peu dret
14 Marcar punta del peu esquerre al costat del peu dret
15 Pas peu esquerre enrere
16 Marcar punta del peu dret al costat del peu esquerre

TOE STRUT, TOE STRUT, STEP, ½ TURN LEFT, STEP, HOLD
17 Marcar punta del peu dret davant
18 Abaixar taló peu dret
19 Marcar punta del peu esquerre endavant
20 Abaixar taló peu esquerre
21 Pas peu dret endavant
22 Girem ½ volta cap a l’esquerra
23 Pas peu dret endavant
24 Pausa

TOE, HEEL, CROSS, HOLD, STEP, STEP, TOUCH, HOLD
25 Marcar punta peu esquerre al costat del peu dret
26 Marcar taló del peu esquerre endavant
27 Creuar peu esquerre per davant del peu dret
28 Pausa
29 Pas enrera amb el peu dret
30 Pas amb el peu esquerre cap a l’esquerra
31 Marcar punta del peu dret al costat del peu esquerre
32 Pausa

PART C (IDEM QUE LA PART A EXCEPTE QUE DEIXEM DE FER ELS PASSOS DEL 57 AL 64)
STEP LOCK STEP HOLD, STEP LOCK STEP HOLD

1 Pas peu dret endavant
2 Pas peu dret per darrere del peu esquerre, fent un lock
3 Pas peu dret endavant
4 Pausa
5 Pas peu esquerre endavant
6 Pas peu dret per darrere de l’esquerre, fent un lock
7 Pas peu esquerre endavant
8 Pausa

TOE STRUT, TOE STRUT, ROCK STEP, ROCK STEP
9 Marcar punta amb el peu dret, endavant
10 Abaixar taló del peu dret
11 Marca punta amb el peu esquerre, endavant
12 Abaixar taló peu esquerre
13 Rock endavant amb el peu dret
14 Retornar el pes al peu esquerre
15 Rock enrera amb el peu dret
16 Retornar el pes al peu esquerre

JAZZ BOX, CROSS, STEP ½ TURN LEFT, CROSS HOLD
17 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
18 Peu esquerre darrere
19 Peu dret a la dreta
20 Creuar peu esquerre per davant del peu dret
21 Pas peu dret cap a la dreta
22 Pivotant sobre el peu dret, fem ½ volta cap a l’esquerra amb el peu esquerre
23 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
24 Pausa

ROCK CROSS, HOLD, ROCK CROSS HOLD
25 Rock peu esquerre cap a l’esquerra
26 Tornem el pes al peu dret
27 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
28 Pausa
29 Rock peu dret cap a la dreta
30 Tornar el pes al peu esquerre
31 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
32 Pausa

FLICK STOMP SWIVELS, FLICK STOMP SWIVELS
33 Puntada cap enrere amb el peu esquerre
34 Piquem amb el peu esquerre endavant
35 Aixecar lleugerament els talons per pivotar tot el cos sobre les puntes cap a l’esquerra (els peus queden en angle de 45º)
36 Aixecar lleugerament els talons per pivotar tot el cos sobre les puntes cap al centre (els peus queden rectes)
37 Puntada cap enrere amb el peu dret
38 Piquem amb el peu dret endavant
39 Aixecar lleugerament els talons per pivotar tot el cos sobre les puntes cap a la dreta (els peus queden en angle de 45º)
40 Aixecar lleugerament els talons per pivotar tot el cos sobre les puntes cap al centre (els peus queden rectes)

ROCK ¼ TURN LEFT HOLD, CROSS, STEP, ½ TURN RIGHT HOLD
41 Rock peu esquerre endavant
42 Tornar el pes amb peu dret
43 Pas peu esquerre al costat, tot girant ¼ de volta cap a l’esquerra
44 Pausa
45 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
46 Pas peu esquerre cap a l’esquerra
47 Pivotant sobre el peu esquerre, girem ½ volta cap a la dreta
48 Pausa

TOE STRUT, TOE STRUT, ROCK STEP, ROCK STEP
49 Marcar punta peu esquerre endavant
50 Abaixar taló peu esquerre
51 Marcar punta peu dret endavant
52 Abaixar taló peu dret
53 Rock amb el peu esquerre endavant
54 Tornar el pes al peu dret
55 Rock amb el peu esquerre enrere
56 Tornar el pes al peu dret

CROSS, STEP, STEP, HOLD, CROSS, STEP, TOUCH, HOLD
57 Creuar peu esquerre per davant del peu dret
58 Pas enrere amb el peu dret
59 Pas peu esquerre cap a l’esquerra
60 Pausa
61 Creuar peu dret per davant del peu esquerre
52 Pas peu esquerre cap enrere
63 Marcar punta del peu dret al costat del peu esquerre
64 Pausa

Final del ball
En dos temps, amb el peu dret fer un touch davant i un stomp
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...