Space garden

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Pere Barriuso

Font: Pere Barriuso

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Deborah Allen - Blame it on your heart
Clay Walker - Dreaming with my eyes open


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SHUFFLE ¼ RETURN RIGHT, ROCK STEP
1 – 4 Shuffle endavant amb l´esquerra, fent ¼ de volta a la dreta, i rock step al darrere amb la dreta i tornar el pes a l´esquerra.

GRAPEVINE RIGHT
5 – 8 Pas amb la dreta a la dreta, creuar l'esquerra per darrere, pas a la dreta amb la dreta, i stomp amb l´esquerra.

SWIVET RIGHT, LEFT
9 – 12 Aixecan el taló dret i la punta esquerra, talons a la dreta i al lloc, aixecant la punta dreta i el taló esquerre, talons a l'esquerra i al lloc.

TOE STRUT ½ TURN LEFT, TOE STRUT RIGHT
13 – 16 Punta esquerra al darrere i ½ volta a l´esquerra, punta dreta al davant i abaixem el taló

HEEL TOUCH LEFT, HEEL TOUCH RIGHT
17 – 20 Taló esquerre davant i al lloc, talo dret davant i al lloc.

½ TURN LEFT, HEEL TOUCH LEFT, HEEL TOUCH RIGHT
21 – 24 Fent ½ volta a l´esquerra, marcar taló esquerre davant i al lloc, taló dret davant i al lloc

ROCK STEP LEFT, ½ TURN LEFT, STEP, BRUSH RIGHT
25 – 28 Amb l´esquerra rock davant, i al tornar el pes a la dreta, fer ½ volta a l'esquerra i fem un pas endavant amb l'esquerra i brush amb la dreta.

VAUDEVILLE
29 – 32 Creuar la dreta per sobre l'esquerra, descreuar l'esquerra, marcar taló dret davant i al lloc.


Vídeos

Font: MAITEALEMANY


Font: MAITEALEMANY
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...