Bandwagon # 4rt lloc al IX Concurs del Nashville Country Club - 2007

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Josep Monfà

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Kelly Coffee - BandwagonDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

A l’inici, les 2 línies estan d’esquena

SECCIÓ-1 SWIVEL TOE-HEEL-TOE, STOMP, KICK, BRUSH, ½ TURN, FLICK
1-2 Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Swivel Taló esquerre a l’esquerra
3-4 Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Kick Peu dret davant – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
7 – 8 ½ volta dreta sobre Peu esquerre – Hitch genoll dret

SECCIÓ-2 STOMP, HOLD, TOE BACK TWICE, ROCK BACK JUMP TWICE
1-2 Stomp Peu dret davant – Pausa
3 – 4 Touch Punta esquerra darrere Taló dret x2
5-6 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant – tornar sobre Peu dret i Hook Peu esquerre darrere
7-8 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant – tornar sobre Peu dret i Hook Peu esquerre darrere

SECCIÓ-3 STEP SIDE, STOMP, ¼ TURN, ROCKING CHAIR, SHUFFLE FWD
1-2 Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 ¼ volta dreta, Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre
5-6 Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
7 & 8 Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret avançant

SECCIÓ-4 STEP FWD, PIVOT ½ TURN, SHUFFLE ¼ TURN, ROCK BACK CROSS, TOE STRUT ½ TURN
1-2 Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta (Pes del cos sobre Peu dret)
3 & 4 ¼ volta dreta, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre a l’esquerra
5-6 Rock Peu dret creua darrere Peu esquerre – tornar sobre Peu esquerre
7-8 Touch Punta dreta davant – ½ volta esquerra, posar Taló dret a terra

SECCIÓ-5 TOE STRUT ½ TURN, ROCK FWD, TOE SIDE, BEHIND, TOE SIDE, BEHIND
1-2 Touch Punta esquerra darrere – ½ volta esquerra, posar Taló esquerre a terra
3-4 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre
5-6 Touch Punta dreta cap a la dreta – Peu dret darrere Peu esquerre
7-8 Touch Punta esquerra a l’esquerra – Peu esquerre darrere Peu dret

SECCIÓ-6 KICK, TOGETHER, KICK, TOGETHER, SCUFF, ½ TURN, STOMP, HOLD
1-2 Kick Peu dret davant diagonal dreta – Touch Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Kick Peu dret davant diagonal dreta – Peu dret al costat del Peu esquerre
en Contra : mentre es creuen, els balladors es toquen els peus dret als temps 1 & 3
5-6 Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret – ½ volta esquerra sobre Peu dret, Hitch genoll esquerre
7-8 Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret – Pausa

SECCIÓ-7 JAZZ BOX ¼ TURN, JAZZ BOX
1-2 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere
3-4 ¼ volta dreta, Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere
7-8 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-8 LONG STEP SIDE, ¼ TURN, ½ TURN, SCUFF, GRAPEVINE, STOMP
1-2 Pas llarg Peu dret cap a la dreta – ¼ volta esquerra sobre Peu dret
3-4 Fem ½ volta esquerra sobre Peu dret, Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
7-8 Peu dret cap a la dreta – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

Les 2 línies tornen a estar d’esquena, havent invertit la seva posició


Vídeos

Font: Linedance.cat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...