Texas wind # 15è lloc al X Concurs del Nashville Country Club - 2008

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français
Temps: 68 - Parets: 2 - Contradance
Autor/a: Lluís i Montse (Hats&Boots)

Font: Lluís i Montse (Hats&Boots) - Nashville Country Club

Música del ball:
Jake Kellen – College days
Sawyer Brown - Mission Temple Fireworks Stand


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK, STOMP, KICK, STOMP, SCUFF, HITCH, STOMP (PEU DRET)
1-8.- Peu dret puntada a la dreta i stomp a lloc, peu dret puntada al davant i stomp a lloc, peu dret puntada al darrere i scuff endavant, hitch peu dret amb ¼ de volta cap a la dreta i stomp a lloc

KICK, STOMP, KICK, STOMP, SCUFF, HITCH, STOMP (PEU ESQUERRE)
9-16.- Peu esquerre puntada a l’esquerra i stomp a lloc, peu esquerre puntada al davant i stomp a lloc, peu esquerre puntada al darrere i scuff endavant, hitch peu esquerre amb ¼ de volta a l’esquerra i stomp a lloc

CHARLESTON PEU DRET
17-20.- Recolzant el pes sobre el peu esquerre, marquem punta dreta fent un semicercle i fent pausa. Fer un pas endarrere amb el peu dret fent un altre semicercle i fent una pausa.

SLOW COASTER STEP PEU ESQUERRE, HOLD
21-24.- Pas peu esquerre endarrere, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant, pausa

VOLTA SENCERA PEU DRET
25-28.- Pas peu dret endavant i ½ volta a l’esquerra, pas peu dret endavant i ½ volta a l’esquerra

SCUFF, BRUSH, STOMP PEU DRET
29-32.- Scuff peu dret endavant, brush peu dret endarrere, stomp peu dret endavant, pausa

SWIVELS, HOLD
33-36.- Talons a la dreta, talons a l’esquerra, talons a la dreta, pausa

SLOW SAILOR CROSS AMB ¼ DE VOLTA A LA DRETA, HOLD
37-40.- Pas peu dret darrere de l’esquerre girant ¼ de volta a la dreta, obrir peu esquerre al costat del peu dret, creuar peu dret per davant de l’esquerre, pausa

PAS ¼, PAS ½, PAS, HOLD
41-44.- Girant ¼ de volta a la dreta, pas peu esquerre endarrere, pas peu dret endarrere, girant ½ volta cap a la dreta, pas peu esquerre endavant, pausa

KICK, PUNTA, ½, HOLD
45-48.- Puntada peu dret endavant, punta peu dret endarrere, pivotar ½ volta a la dreta, pausa

SLOW SCISSORS STEP, HOLD
49-52.- Obrir peu esquerre a l’esquerra, posar peu dret darrere de l’esquerre, creuar peu esquerre per davant del peu dret, pausa

3 TEMPS DE BÀSIC AMB ¼ DE VOLTA A LA DRETA, HOLD
53-56.- Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere el peu dret, pas peu dret a la dreta girant ¼ de volta a la dreta, pausa

PAS, ½ VOLTA, PAS ¼, HOLD
57-60.- Pas peu esquerre davant, ½ volta a la dreta, pas peu esquerre davant al mateix temps que es fa ¼ de volta a la dreta, pausa

OBRIR, OBRIR, TANCAR, TANCAR, PAS, STOMP, STOMP, STOMP
61-68.- Obrir peu dret davant, obrir peu esquerre davant, tancar peu dret endarrere, tancar peu esquerre endarrere, pas peu dret endavant, stomp x 2 peu esquerre, stomp peu dret


Vídeos

Font: Linedance.cat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...