It happens # 9è lloc al Concurs del Nashville Country Club - 2008

Français | English

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Anna Campmajó

Font: Just us - Nashville Country Club

Música del ball:
Sugarland – It happens


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 ROCK, RECOVER ½ TURN, ROCK, RECOVER ½ TURN, VINE, TOUCH SIDE
1-2 Rock Peu esquerre a l’esquerra – ½ volta esquerra, tornar sobre Peu dret
3-4 Rock Peu esquerre a l’esquerra – ½ volta esquerra, tornar sobre Peu dret
5-6 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre
7-8 Peu esquerre a l’esquerra – Touch Punta dreta cap a la dreta (genoll dret endins)

SECCIÓ-2 ROLLING VINE, SCUFF, STEP, PIVOT MILITARY
1-2 ¼ volta dreta, Peu dret davant – ½ volta dreta, Peu esquerre darrere
3-4 ¼ volta dreta, Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta
7-8 Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta (acabar Pes del cos sobre Peu dret)

SECCIÓ-3 STEP FWD DIAG, HOOK, STEP BACK, ½ TURN HOOK, SHUFFLE FWD, HEELS TAKING WEIGHT
1-2 Peu esquerre davant diagonal dreta – Hook Peu dret darrere Peu esquerre
3-4 Peu dret darrere – ½ volta esquerra sobre Peu dret, Hook Peu esquerre davant canya dreta
5 & 6 Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre avançant
7-8 (Peu dret & Peu esquerre en V) Taló dret davant (Pes del cos sobre Taló dret) – Taló esquerre al costat del Peu dret (Pes del cos sobre Taló esquerre)

SECCIÓ-4 STEP BACK, CROSS, KICK FWD x2, COASTER STEP, STOMP, STOMP
1-2 Peu dret darrere – Peu esquerre creua davant Peu dret
3 – 4 Kick Peu dret davant x2
5 & 6 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu dret davant
7-8 Stomp Peu esquerre davant – Stomp Peu dret davant

SECCIÓ-5 ROCK, RECOVER, SHUFFLE 1/2 TURN, SHUFFLE 1/2 TURN, SHUFFLE 1/2 TURN
1-2 Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret
3 & 4 Fem ½ volta esquerra, Triple Step Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre
5 & 6 Fem ½ volta esquerra, Triple Step Peu dret-Peu esquerre-Peu dret
7 & 8 Fem ½ volta esquerra, Triple Step Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre

SECCIÓ-6 ROCKIN CHAIR, JAZZ BOX
1-2 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre
3-4 Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
5-6 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere
7-8 Peu dret cap a la dreta – Stomp Peu esquerre al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-7 SWIVELS, STEP, PIVOT MILITARY
1-2 (cap a la dreta) Swivels Puntes OUT – Swivels Puntes IN
3-4 (cap a la dreta) Swivels Puntes OUT – Pausa (Pes del cos sobre Peu esquerre)
5-6 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra
7-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (acabar Pes del cos sobre Peu esquerre)

SECCIÓ-8 CROSS & HOOK, KICK ¼ TURN, KICK, CROSS & HOOK ¼ TURN, KICK, FLICK, STOMP, STOMP
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – ¼ volta esquerra, tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant diagonal dreta
3-4 (saltant) tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant diagonal esquerra – ¼ volta esquerra, Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
5-6 (saltant) tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant diagonal esquerra – tornar sobre Peu esquerre i Flick Peu dret darrere
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...