Firefly # 2n lloc al X Concurs del Nashville Country Club - 2008

Temps: 64 (+ bridge de 16 temps) - Parets: 4
Autor/a: Esther i Jose - Thunders

Font: Thunders - Nashville Country Club

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Jesse Dayton - I'm at home getting hammered


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-2.- Obrim punta dreta i tanquem
3-4.- Obrim punta dreta i tanquem
5.- Puntada endavant amb la cama dreta
6.- Abaixem la dreta alhora que aixequem cama esquerra
7.- Stomp amb l’esquerra
8.- Pausa

9-12.- Pas petit amb la dreta endavant, i arrosseguem esquerra darrera de la dreta (dues vegades)
13.- Pas petit amb la dreta endavant
14.- Aixequem cama esquerra
15.- Stomp amb l’esquerra
16.- Pausa

17-20.- Rock endavant amb la dreta, pausa, canviem de pes a l’esquerra, pausa
21-23.- Slow coaster-step (dreta-esquerra-dreta), girant ¼ de volta a la dreta
24.- Pausa

25-28.- Rock endavant amb l’esquerra, pausa, canviem de pes a la dreta, pausa
29-30.- Pas amb esquerra girant ½ volta a l’esquerra (pivotant sobre la dreta), pausa
31-32.- Pas amb dreta girant ½ volta a l’esquerra (pivotant sobre l’esquerra), pausa

33.- Pas amb esquerra a l’esquerra
34.- Petit pas amb la dreta, enrera
35.- Creuem esquerra per davant de la dreta
36.- Pausa

37.- Pas a la dreta amb la cama dreta
38.- Arrosseguem cama esquerra al costat de la dreta
39.- Pas a la dreta amb la cma dreta
40.- Pausa

41-42.- Marquem punta esquerra darrera i tornem al lloc
43-44.- Marquem taló dret davant i tornem al lloc
45-46.- Marquem punta esquerra darrear i tornem al lloc
47.- Marquem taló dret davant

48-49.- Obrim cama dreta a la dreta i obrim cama esquerra a l’esquerra
50.- Pausa
51.- Clap
52-53.- Girem ½ volta a la dreta amb un pas amb la dreta i separem la cama esquerra cap a l’esquerra
54.- Pausa
55.- Clap
56-57.- Girem ½ volta a la dreta amb un pas amb la dreta i separem la cama esquerra cap a l’esquerra
58.- Pausa
59.- Clap
60.- Pausa
61-64.- Hook combination amb cama esquerra

Al final de la 8ena paret del ball, hi ha un pont (bridge) de 16 temps, amb els següents passos:
1-2.- Pas petit endavant amb dreta, arrosseguem cama esquerra al darrera de la dreta.
3.- Tornem a fer un pas petit endavant amb dreta
4.- Pausa
5-6.- Pas petit endavant amb dreta, arrosseguem cama esquerra al darrera de la dreta
7.- Tornem a fer un pas petit endavant amb dreta
8.- Pausa
9-10.- Pas petit endavant amb dreta, arrosseguem cama esquerra al darrera de la dreta
11.- Tornem a fer un pas petit endavant amb dreta
12.- Pausa
13.- Stomp amb esquerra
14.- Pausa
15.- Stomp amb dreta
16.- Pausa


Vídeos

Font: Linedance.cat


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...