Family Tree # 7è lloc al X Concurs del Nashville Country Club - 2008

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Els Quatre (Angie, Lídia, Adolf i Edu)

Font: Els Quatre - Nashville Country Club

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Melina Schneider - Family Tree


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Rock step saltant, rock step
1-4.- Rock-step saltant enrera sobre el peu dret, recolzem el peu esquerra, rock-step davant amb el peu dret

Volta sencera
5-8.- Al tornar el pes, fem 1 volta sencera cap a la dreta i enrera, en 4 temps

Steps
9-12.- Pas enrera peu dret, igualem amb peu esquerra, pas davant peu dret i peu esquerra en forma de "V"

Step amb ¼ de volta, hook, shuffle
13-16.- Pas cap a l’esquerra amb ¼ de volta amb peu dret, creuant per davant de l’esquerra, hook per darrera amb peu esquerra, shuffle endavant amb peu esquerra

Rock, rock, rock cross, step, hold
17-24.- Amb peu dret: rock davant, rock darrera, rock davant creuant per davant de l’esquerra, al tornar el pes posem punta enrera, hold

Volta i mitja, stomps
25-32.- Fem 1 volta i ½ cap a la dreta, stomp peu esquerra, stomp peu dret (en aquest últim ha de mantenir-se el pes al peu esquerra = stomp up)

Heels, rock-step saltant
33-36.- Taló dret per davant peu esquerra, taló dret davant en diagonal a la dreta, saltem enrear sobre el peu dret aixecant l’esquerra (rock-step), recolzem el peu esquerra

Talons
41-44.- Sobre el lloc, posem taló dret, abaixem el peu, taló esquerra, abaixem el peu

Step, ½ volta, stomp, hold
45-48.- Pas endavant amb peu dret, ½ volta cap a l’esquerra sobre les puntes dels peus, stomp peu esquerra, hold

Kick, punta
49-52.- Kick peu dret al davant, a la canya del peu esquerra, kick peu dret al davant i punta al darrera

½ volta, kicks
53-56.- Sobre les puntes dels peus fem ½ volta cap a la dreta, kick al davant peu dret, peu al lloc, kick al davant peu esquerra, peu al lloc

Swivels, hold
57-60.- Amb peu dret fem swivels cap a la dreta: obrim taló, obrim punta, obrim taló, hold

Swivets, step amb ½ volta, stomp, hold
61-64.- Swivets cap a la dreta (aixequem la punta del peu dret i taló peu esquerra cap a la dreta), pas enrera peu esquerra fent ½ volta cap a l’esquerra, stomp, hold.


Vídeos

Font: Linedance.cat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...