Run, run away

Temps: 38 - Parets: 2 - contra dance
Autor/a: R & C

Font: R & C (Ball fet per la 1ª trobada country a Sidamon (Lleida)

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Michael Peterson - Love’s great
Michael Peterson - Let your imagination run away with meDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

ROCKS, STOMPS
1-2 Rock a davant amb la dreta, tornem el pes a l’esquerra
3-4 Rock a darrere amb la dreta i tornem el pes a l’esquerra
5-6 Fem 2 stomps a lloc amb la dreta

VOLTES I PASSOS DRETA, ESQUERRA, DRETA
7 Pas dret a davant
8 Fem 1/2 volta cap a l’esquerra
9 Pas dret a davant
10 Fem ¼ de volta cap a l’esquerra
(Queden les files mirant una al contrari de l’altre)
11 Pas dret a davant
12 Pas esquerra endavant per darrere de la dreta
13 Pas dret a davant
14 Scuff amb l’esquerra al costat de la dreta

ROCKS, STOMPS
15-16 Rock a davant amb la esquerra, tornem el pes a la dreta
17-18 Rock a darrera amb la esquerra i tornem el pes a la dreta
19-20 Fem 2 stomps a lloc amb l’esquerra

VOLTES, PASSOS ESQUERRA, DRETA, ESQUERRA I SCUFF
21 Pas esquerra a davant
22 Fem 1/2 volta cap a la dreta
23 Pas esquerra a davant
24 Fem ¼ de volta cap a la dreta
(Queden les files mirant una al davant de l’altre)
25 Pas esquerra a davant
26 Pas dret endavant per darrera de l’esquerra
27 Pas esquerra a davant
28 Scuff amb la dreta al costat de l’esquerra

PAS ½ VOLTA, HOLD ½ VOLTA, PUNTES
29 Pas dret a davant fent ½ volta cap a l’esquerra
30 Hold
31 Pivotant sobre el peu dret, pas esquerra a darrere fent ½ volta a l’esquerra
32-33 Rock amb la dreta a davant i tornem el pes a l’esquerra
34 Punta amb la dreta a la dreta
35 Pas dret a darrere
36 Punta esquerra a l’esquerra
37 Punta esquerra a darrere
38 Sobre les puntes girem ½ volta cap a l’esquerra


Vídeos

Font: Linedance.cat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...