Thanks a lot

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Rafel Corbí

Font: Rafel Corbí

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Robert Mizzell - Thanks a lot


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HEEL COMBINATION RIGHT & LEFT
1-2 Toc amb el taló dret endavant, creuem el taló dret (hook) per davant de la cama esquerra
3-4 Toc amb el taló dret endavant, tornem el taló al costat del peu esquerre
5-6 Toc amb el taló esquerre endavant, creuem el taló esquerre (hook) per davant de la cama
dreta
7-8 Toc amb el taló esquerre endavant, tornem el taló al costat del peu dret

HEEL TOUCHES RIGHT & LEFT, GRAPEVINE RIGHT
9-10 Toc amb el taló dret endavant, tornem el taló al costat del peu esquerre
11-12 Toc amb el taló esquerre endavant, tornem el taló al costat del peu dret
13-14 Pas peu dret a la dreta, creuem el peu esquerre per darrera del peu dret
15-16 Pas peu dret a la dreta, toc taló esquerre al costat del peu dret

ROLLING GRAPEVINE TO LEFT, CHA CHA RIGHT, ROCK & RECOVER
17-18 Fem 1/4 de volta a l’esquerra i pas peu esquerre endavant; fent 1/2 volta a l’esquerra, pas
peu dret enrere
19-20 Fent 1/4 de volta a l’esquerra, pas peu esquerre a l’esquerra; toc peu dret al costat de
l’esquerre (per fer més fàcil els moviments 17 al 20, podem fer un senzill grapevine a l’esquerra)
21&22 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta
23-24 Rock amb el peu esquerre enrere, recuperem el pes sobre el peu dret

CHA CHA LEFT WITH 1/4 TURN RIGHT, ROCKING CHAIR, TURN & STOMP
25&26 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, fent 1/4 de volta a la
dreta, pas peu esquerre enrere
27-28 Rock amb el peu dret enrere, recuperem endavant sobre el peu esquerre
29-30 Rock amb el peu dret endavant, recuperem enrere sobre el peu esquerre
31-32 Fem 1/2 volta a la dreta (sobre el peu esquerre) i pas endavant amb el peu dret; cop de
peu al terra (stomp) amb el peu esquerre al costat del dret

Comencem de nou

Els moviments 21&22 i 25&26 son cha-cha-chas. Si el ball es fa amb alguna música més lenta, es poden fer, però amb la cançó recomanada de Robert Mizzell millor no fer-los, a causa de la velocitat que té aquesta música. En comptes d’això, fem el primer moviment amb el peu corresponent i una pausa d’un temps abans de fer el rock.
Ball dedicat a tots els amics i balladors que m’acompanyen a diferents llocs aquest estiu del 2008.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...