Young riders

Temps: 42 - Parets: 4
Autor/a: Emma Argilés (Ball dedicat als amics i als alumnes dels “pollos”)

Font: Emma

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Gerard Quintana i Jordi Batista - Per Sempre Jove (CD: Els Miralls de Dylan "Sense Reina Ni As")


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 RIGHT KICK BALL CROSS x 2, RIGHT ROCK FORWARD, RECOVER, ¾ TURN TRIPLE TURN
1&2 Kick peu dret endavant, peu dret al costat de l’esquerre, cross peu esquerre davant del dret
3&4 Kick peu dret endavant, peu dret al costat de l’esquerre, cross peu esquerre davant del dret
5-6 Rock peu dret davant de l’esquerre, tornem el pes sobre el peu esquerre
7&8 Fent ½ de volta a la dreta, pas peu dret endavant – esquerre al costat del dret, fent ¼ de volta a la dreta, pas peu dret a la dreta

9-16 LEFT KICK BALL CROSS x 2, SIDE LEFT ROCK, RECOVER, CROSS SHUFFLE
9&10 Kick peu esquerre endavant, peu esquerre al costat del dret, cross peu dret davant de l’esquerre
11&12 Kick peu esquerre endavant, peu esquerre al costat del dret, cross peu dret davant de l’esquerre
13-14 Rock peu esquerre a l’esquerre, tornem el pes sobre el peu dret
15&16 Cross peu esquerre sobre el dret, pas peu dret a la dreta, cross peu esquerre sobre el dret

17-22 RIGHT BACK ROCK & KICK, RECOVER, STEP, LEFT FULL TURN, ¼ TURN LEFT SHUFFLE FORWARD
17-18 Rock peu dret per derrere del esquerre (saltant), al mateix temps fem Kick amb al peu esquerre, tornem el pes al peu esquerre
19&20 Pas peu dret endavant, volta sencera a l’esquerre sobre el peu dret, pas peu esquerre endavant
21&22 Pas peu dret endavant fent ¼ de volta a l’esquerre, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta

23-26 LEFT ROCK FORWARD, RECOVER, LEFT COASTER STEP
23-24 Rock peu esquerre davant del dret, tornem el pes sobre el peu dret
25&26 Pas peu esquerre enrere - peu dret al costat de l'esquerre - pas peu esquerre endavant

27-30 RIGHT SIDE ROCK, RECOVER, BEHIND, SIDE, CROSS
27-28 Rock peu dret a la dreta, recuperem el pes al peu esquerre
29&30 Cross peu dret per darrere de l’esquerre - peu esquerre a l’esquerre - cross peu dret per davant de l’esquerre

31-34 HEEL SWITCHES, & TOE & HEEL TURNING ¼ LEFT
31&32 Toc taló esquerre endavant, peu esquerre al costat del dret, toc taló dret endavant
&33 Pas peu dret al costat de l’esquerre, toc punta esquerre enrere
&34 Pas peu dret enrere fent ¼ de volta a l’esquerre, toc taló esquerre endavant
& Pas peu esquerre al costat del dret

35-38 SHUFFLE FORWARD TURNING ½ TO LEFT, SHUFFLE BACK TURNING ½ TO LEFT
35&36 Peu dret endavant girant ¼ de volta a l’esquerre, peu esquerra al costat del dret, pas peu dret enrere girant ¼ a l’esquerre
37&38 Peu esquerre endarrere girant ¼ a l’esquerre, peu dret al costat de l’esquerre, peu esquerre endavant girant ¼ a l’esquerre

39-42 SIDE RIGHT & BACK ROCK, RECOVER
39-40 Rock peu dret a la dreta, tornem el pes al peu esquerre
41-42 Rock peu dret per darrere de l’esquerre, tornem el pes al peu esquerre


ENDING
Repetim 35-42


Vídeos

Font: countryriderscat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...