Quick # 9è lloc al II Concurs del Luckenbach Honkytonk - 2008 #

Temps: 98 - Parets: 4
Autor/a: Anna Campmajó

Font: Just Us (Anna, Neus, Montse, Núria)

Música del ball:
The Charlie Daniels Band - Texas


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-4 (puntes a lloc)
1-2 Marquem punta dreta davant i tornem peu dret a lloc
3-4 Marquem punta esquerra davant tornem peu dret a lloc

5-8 (rock step i stomps)
5-6 Rock step amb el peu dret saltat enrere, tornem el pes davant sobre l’esquerre
7-8 Stomp peu dret, stomp peu esquerre

9-10 (puntes a munt)
9-10 Aixequem les dues puntes de terra, mantenint els talons a terra, abaixem les puntes a terra

11-14 (voltes militars)
11-12 Peu dret endavant ½ volta cap a l’esquerra
13-14 Peu dret endavant ½ volta cap a l’esquerra

15-16 (stomps)
15-16 Stomp peu dret, stomp peu esquerre

17-24 (sèrie de swivets)
17-18 Obrim taló cap a la dreta, obrim punta cap a la dreta
19-20 Obrim els dos talons cap a la dreta amb moviment, tanquem els dos talons cap a la dreta amb moviment
21-22 Obrim els dos talons cap a la dreta amb moviment, tanquem els dos talons cap a la dreta amb moviment
23-24 Obrim els dos talons cap a la dreta amb moviment fent ¼ de volta cap a la dreta, tanquem els dos talons a lloc

25-26 (stomps)
25-26 Stomp peu esquerre, stomp peu dret

27-34 (jazz box saltat de 3 temps fent ¼ de volta amb stomps)
27-28-29 Creuem peu dret per davant de l’esquerra, posem el peu esquerre darrere fent ¼ de volta, posem el peu dreta al costat de l’esquerre
30-31-32 Creuem peu dret per davant de l’esquerre, posem el peu esquerre darrere fent ¼ de volta, posem el peu dreta al costat de l’esquerre
33-34 Stomp peu dret, stomp peu esquerre

35-38 (davant piquem, enrere piquem)
35-36 Pas peu dret endavant, piquem peu esquerre al costat del peu dret
37-38 Pas peu dret enrere, piquem peu esquerre al costat del peu dret

39-46 (voltes xiclet)
Peu dret davant fent ½ volta cap a l’esquerra, peu esquerre darrere fent ½ volta i pivotant sobre el peu dret fer ½ volta més enrere i cap a l’esquerra, pivotant sobre el peu dret fer ¾ de volta enrere cap a l’esquerra i scuff amb el peu dret

47-48 (bàsic cap a la dreta marcant punta)
47-48-49-50 Obrim dreta davant, peu esquerre creua per darrere, obrim dreta davant,
marquem punta esquerra cap a dins per donar-nos impuls

51-54 (volta sencera en 4 temps i scuff)
51-52-53-54 Volta sencera: esquerra, dreta, esquerra, scuff amb el peu dret

55-58 (V sobre els talons)
55-56 Peu dret davant obrint fent V, peu esquerre davant obrint fent V
57-58 Peu dret darrere, peu esquerre darrerae

59-64 (sèries de swivets fent ½ volta cap a l’esquerra)
59-60 Obrim els dos talons cap a l’esquerra amb moviment, tanquem els dos talons cap a l’esquerra amb moviment
61-62 Obrim els dos talons cap a l’esquerra amb moviment, tanquem els dos talons cap a l’esquerra dreta amb moviment
63-64 Obrim els dos talons cap a l’esquerra amb moviment i fent ½ volta cap a l’esquerra, tanquem els dos talons a lloc

65-66 (stomps)
65-66- Stomp peu dret, stomp peu esquerre

67-70 (obrim, enrere, creuem)
67-68-69 Obrim peu dret cap a la dreta, peu esquerre cap enrere, peu dret creua pel davant del peu esquerre
70- Hold

71-74 (obrim, enrere, creuem)
71-72-73 Obrim peu esquerre cap a l’esquerra, peu dret cap enrere fent ¼ de volta, peu esquerre creua pel davant del peu dret
74- Peu esquerre scuff davant

75-78 (cha-cha davant scuff)
75-76-77 Peu dret davant, ajuntem peu esquerre, peu dret davant
78- Scuff amb el peu esquerre

79-82
79-80 Fem ½ volta sobre el peu dret fent un saltet, saltem sobre el peu dret
81-82 Peu esquerre davant, stomp peu dret al costat de l’esquerre

83-86
83-84 Aixequem punta dreta i taló esquerre a la vegada cap a la dreta, punta i taló a lloc
85- 86 Aixequem punta esquerra i taló dret a la vegada cap a l’esquerra, punta i taló a lloc

87-90 (swivets tipus charleston, 4 temps)
87-88 Talons endins davant, puntes endins a lloc
89-90 Talons endins darrere, puntes endins a lloc

91-94 (cha-cha enrere amb el peu esquerra)
91-92-93 Peu esquerre darrere, peu dret s'ajunta amb el peu esquerre, peu esquerre darrere
94- Marquem punta dreta a darrere del peu esquerre

95-98 (volta sencera i piquem)
95-96 Volta per darrere cap a la dreta en 2 temps
97-98 Stomp peu dret, stomp peu esquerre

Pont:
Quan acabem de fer la 4a paret

Txa-txa endavant començant amb el peu dret
½ volta militar cap a la dreta
Txa-txa endavant començant amb el peu esquerrw
Volta sencera cap a la dreta en 2 temps
Bàsic de 8 cap a la dreta i scuff peu esquerre
Bàsic de 8 cap a l’esquerra girem mitja volta al pas 7 i stomp amb el peu dret

Després del pont, farem dues parets senceres normals. En acabar la 2a paret, marcarem la punta dreta enrere i farem ½ volta i volta sencera cap a la dreta, acabant amb un stomp dret i un stomp esquerre.

Després farem un rock step saltant sobre el peu dret, tornarem el pes sobre el peu esquerre i farem un stomp amb el peu dret per acabar el ball.


Vídeo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...