Austin Swing # 1r Lloc en Duets V Competició Xafa'l #

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Partyfor2: Elisabet Castejón i Olga Tormo
Font: Elisabet Castejón i Olga Tormo

Música del ball:
The South Austin Jug Band - No Baby Swing Like Me


Aquesta coreografia la volem dedicar a tots els membres dels COUNTRY RIDERS que ens han demostrat el seu afecte i recolzament en tot moment.

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència: AABBABBAA

Intro: La coreografia comença després d'una intro de 8 counts


PART- A: 32 COUNTS

RIGHT FORWARD TOE TOUCHES, COASTER STEP

1-2 Tocar davant dos cops amb la punta del peu dret (12:00)
3&4 Fer un pas enrera amb el peu dret, fer un pas enrera amb el peu equerre al costat del peu dret, fer un pas endavant amb el peu dret (12:00)

LEFT FORWARD TOE TOUCHES, COASTER STEP
5-6 Tocar davant dos cops amb la punta del peu esquerre (12:00)
7&8 Fer un pas enrera amb el peu esquerre, fer un pas enrere amb el peu dret al costat del peu esquerre, fer un pas endavant amb el peu esquerre (12:00)

1/4 TURN LEFT CHARLESTON
9-10 Fer una puntada amb el peu dret davant, fer un pas enrere amb el peu dret (12:00)
11-12 Pivotant sobre el peu dret, girar 1/4 de volta cap a l'esquerra i tocar amb la punta del peu esquerre enrere, fer un pas amb el peu esquerre davant (09:00)

RIGTH KICK FORWARD, BACK LOCK STEP
13-14 Fer una puntada amb el peu dret davant, fer un pas enrera amb el peu dret (09:00)
15&16 Fer un pas enrere amb el peu esquerre, fer un pas enrere amb el peu dret creuant-lo per davant de l'esquerre, fer un pas enrere amb el peu esquerre (09:00)

3/4 LEFT TURN UNWIND
17-18 Pivotant sobre les puntes dels dos peus, girar 3/4 de volta cap a l'esquerra (12:00)

LEFT LONG SIDE STEP, SIDE SLIDE
19-20 Fer un pas llarg amb el peu esquerre cap a l'esquerra, arrossegar el peu dret fins al costat del peu esquerre (12:00)

RIGHT RAMBLE(SWIVELS), OUT-OUT-IN
21&22 Amb el peu dret cap a la dreta: obrir punta-obrir taló-obrir punta deixant el peu girat i el cos 1/4 de volta cap a l'esquerra (3:00)
23&24 Obrir fent una pas amb el peu dret a la dreta, fer una pas amb el peu esquerre a l'esquerra, fer un pas amb el peu dret al costat de l'esquerre (03:00)

1/2 RIGHT TURN-KNEE KNOCKS
25-26 Sobre la bola dels peus i sense separar-los, fer un pas amb el peu dret obrint els genolls i un amb el peu esquerre tancant els genolls, començant un gir cap a la dreta. (girar 90º- 06:00)
27&28 Sobre la bola dels peus i sense separar-los, fer un pas amb el peu dret obrint els genolls, un amb el peu esquerre tancant els genolls, fer un pas amb el peu dret obrint els genolls acabant el gir cap a la dreta. (girar 90º - 09:00)

RIGHT AND LEFT FORWARD KICKS
29&30 Fer una puntada amb el peu dret davant, tornar el peu dret al costat de l'esquerre. Fer una puntada amb el peu esquerre davant, tornar el peu esquerre al costat del dret. (09:00)

RIGHT SIDE STEP, BACK CROSS TOUCH-FINGER SNAPS
31-32 Fer una pas amb el peu dret a la dreta, tocar amb la punta del peu esquerre cap a la dreta creuant-lo per darrere del peu dret-espetegar els dits de les dues mans a l'alçada de les espatlles. (09:00)


PART- B: 32 COUNTS

LEFT SIDE ROCK, CROSS STEP
1&2 Fer un pas amb el peu esquerre cap a l'esquerra, recuperar el pes sobre el peu dret, fer un pas amb el peu esquerre per davant del dret creuant-lo per davant del dret. (12:00)

OUT-OUT STEPS , BACK JUMP
3&4 Fer un pas obrint en diagonal cap endavant amb el peu dret, fer un pas obrint en diagonal cap endavant amb el peu esquerra a la mateixa alçada que el dret, fer un salt cap enrere ajuntant els dos peus. (12:00)

1/2 TURNING RIGHT JUMPS
5&6 Sobre els dos peus, fer petits salts girant en total 1/2 volta cap a la dreta.(6:00)

LEFT MAMBO
7&8 Fer un pas amb el peu esquerre cap a l'esquerra, deixant el pes i marcant el maluc, recuperar el pes sobre el peu dret, fer un pas amb el peu esquerre al costat del dret. (06:00)

RIGHT FORWARD STEP, 1/4 TURN LEFT X2
9-10 Fer un pas amb el peu dret davant, girar 1/4 de volta cap a l'esquerra deixant el pes al peu esquerre. (03:00)
11-12 Fer un pas amb el peu dret davant, girar 1/4 de volta cap a l'esquerra deixant el pes al peu esquerre. (12:00)

LEFT WEAVE
13&14 Fer un pas amb el peu dret creuant-lo per darrera del peu esquerre, fer un pas amb el peu esquerre cap a l'esquerra, fer un pas amb el peu dret creant-lo per darrere de l'esquerre. (12:00)

LONG SIDE STEP, SIDE SLIDE
15-16 Fer un pas llarg amb el peu esquerre cap a l'esquerra, arrossegar el peu dret fins al costat del peu esquerre. (12:00)

RIGHT FORWARD STEP, 1/4 TURN LEFT X2
17-18 Fer un pas amb el peu dret davant, girar 1/4 de volta cap a l'esquerra deixant el pes al peu esquerre. (09:00)
19-20 Fer un pas amb el peu dret davant, girar 1/4 de volta cap a l'esquerra deixant el pes al peu esquerre. (06:00)

LEFT WEAVE
21&22 Fer un pas amb el peu dret creuant-lo per darrera del peu esquerre, fer un pas amb el peu esquerre cap a l'esquerra, fer un pas amb el peu dret creant-lo per darrere de l'esquerre. (06:00)

LONG SIDE STEP, SIDE SLIDE
23-24 Fer un pas llarg amb el peu esquerre cap a l'esquerra, arrossegar el peu dret fins al costat del peu esquerre. (06:00)

RIGHT FORWARD STEP, 1/2 TURN LEFT X2
25-26 Fer un pas endavant amb el peu dret, girar mitja volta a l'esquerra deixant el pes al peu esquerre. (12:00)
27-28 Fer un pas endavant amb el peu dret, girar mitja volta a l'esquerra deixant el pes al peu esquerre. (06:00)

FORWARD STEP, RIGHT-LEFT-HEEL POPS
&29 Fer un pas endavant amb el peu dret al costat del peu esquerre, recolzant-lo sobre la bola i aixecant el taló (doblegar el genoll), abaixar el taló, deixant el pes. (06:00)
&30 Recolzant-nos sobre la bola del peu esquerre, aixecar el taló (doblegar el genoll), baixar el taló, deixant el pes. (06:00)
&31 Recolzant-nos sobre la bola del peu esquerre, aixecant el taló (doblegar el genoll), baixar el taló, deixant el pes als dos peus. (06:00)
&32 Recolzant-nos sobre la bola dels dos peus, aixecar els talons (doblegar els genolls), abaixar els talons. (06:00)


TAG --
Al final de la primera paret de la part A (count 32), introduirem la següent sèrie de 8 counts:

RIGHT FORWARD STEP, 1/2 LEFT TURN X2
1-2 Fer un pas endavant amb el peu dret, girar 1/2 volta a l'esquerra deixant el pes al peu esquerre.
3-4 Fer un pas endavant amb el peu dret, girar 1/2 volta a l'esquerra deixant el pes al peu esquerre.

RIGHT SIDE STEP, LEFT TOUCH
5-6 Fer un pas amb el peu dret cap a la dreta(deixar el pes), tocar amb el peu esquerre al costat del peu dret.
7-8 Fer un pas amb el peu esquerre cap a la esquerra (deixar el pes), tocar amb el peu dret al costat del peu esquerre.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...