Riding over the bridges - 8è lloc al IX Concurs Nashville Country Club - 2007

Temps: 64 - Parets: 2 - Contradance
Autor/a: Els Quatre: Angie, Lídia, Adolf i Edu

Font: Els Quatre

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Jim Witter - I want you to want me


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

BASIC, PAS, ROCK-STEP, ½ VOLTA, ROCK-STEP (2), BASIC 3 TEMPS, STOMPS
1-16 Bàsic amb peu dret a la dreta i acabat amb peu esquerre per davant del dret. Pas a la dreta amb peu dret, rock-step creuat amb peu esquerre cap a la dreta, i al tornar el pes fem ½ volta a l’esquerra, rock-step amb peu dret per davant peu esquerre, rock-step al darrere amb peu dret, bàsic de 3 temps (pas peu dret a la dreta, creuem peu esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta), stomp peu esquerre i stomp peu dret.

VOLTA MILITAR
17-20 Amb el peu dret fem una volta militar cap a l’esquerra.

PASSES, STOMPS
21-28 Pas endavant peu dret, stomp peu esquerre a la mateixa alçada, pas enrere peu dret, stomp peu esquerre a la mateixa alçada, pas a la dreta peu dret, stomp peu esquerre a la mateixa alçada i pas a l’esquerra peu dret, stomp peu esquerre a la mateixa alçada.

FUET (KICKS, STOMPS)
29-32 Kick amb peu dret al davant, stomp amb peu dret al lloc, kick amb peu dret al darrere, stomp amb peu dret al lloc.

PUNTA AMB ¼ VOLTA, ROCK-STEP AMB ¼ VOLTA, PUNTA, STOMP UP, KICK
33-40 Punta peu dret al davant, a l'abaixar el peu fem ¼ volta a la dreta, rock step cap a l’esquerra al tornar el pes al peu dret, fem ¼ volta a la dreta, punta peu esquerre al davant, abaixem el peu esquerre, stomp up peu dret, kick peu dret al davant.

KICKS AMB HOOKS, KICKS, SALTANT CAP ENRERA, STOMPS
41-48 Anant cap enrere: creuem peu dret per davant de l’esquerre i al mateix temps fem un hook amb peu esquerre per darrere del dret, en aquesta posició tornem a tirar enrere sobre el peu dret, després i recolzant-nos sobre el peu esquerre fem 2 kicks al davant amb el peu dret, abaixant el peu dret fem un kick al davant amb el peu esquerre, abaixem el peu esquerre, aixequem el genoll peu dret i fem stomp peu dret i stomp peu esquerre.

PUNTES, JAZZ-BOX
49-56 Punta peu dret a la dreta, tornem al lloc, punta peu esquerre a l’esquerra, tornem al lloc. Jazz Box començant amb peu dret.

MONTERREY, JAZZ-BOX
57-64 Punta peu dret a la dreta, al tornar al lloc fem ½ volta a la dreta sobre les puntes dels peus, punta peu esquerre, tornem al lloc. Jazz Box començant amb peu dret.


Vídeos

Font: Countrycat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...