Just to see you

Français

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Marta Martorell, Eva Martinez

Font: Marta Martorell, Eva Martinez


Música del ball:
Tim McGraw - Just to see you smileDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 SWIVEL, SWIVEL ¼ TURN, VINE, STOMP
1-2 Swivel Punta dreta cap a la dreta i Taló esquerre a l’esquerra – tornar cap al centre
3-4 Fem ¼ volta esquerra, Swivel Punta esquerra a l’esquerra i Taló dret cap a la dreta – posar Taló dret i Punta esquerra a terra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
5-6 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
7-8 Peu dret cap a la dreta – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-2 HEEL, HOOK, HEEL, ¼ TURN, HEEL, TOGETHER
1-2 Touch Taló dret davant – Hook Peu dret davant canya esquerra
3-4 Touch Taló dret davant – ¼ volta dreta, Touch Punta dreta al costat del Peu esquerre
5-6 Touch Taló dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-3 HEEL, HOOK, HEEL, ¼ TURN, HEEL, FLICK
1-2 Touch Taló esquerre davant – Hook Peu esquerre davant canya dreta
3-4 Touch Taló esquerre davant – ¼ volta esquerra, Touch Punta esquerra al costat del Peu esquerre
5-6 Touch Taló esquerre davant – Flick Peu esquerre darrere

SECCIÓ-4 STEP-LOCK-STEP FWD, SCUFF
1-2 Peu esquerre davant – Lock Peu dret darrere Peu esquerre
3-4 Peu esquerre davant – Scuff Peu dret davant

SECCIÓ-5 CHARLESTON
1-2 Touch Punta dreta davant – Pausa
3-4 Peu dret darrere – Pausa
5-6 Touch Punta esquerra darrere – Pausa
7-8 Peu esquerre davant – Pausa

SECCIÓ-6 TOE SIDE, HOOK, ¼ TURN, FLICK, SCUFF, GRAPEVINE
1-2 Touch Punta dreta cap a la dreta – Hook Peu dret davant genoll dret
3-4 Fem ¼ volta esquerra, Flick Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra
7-8 Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra

SECCIÓ-7 STOMP, STOMP, SWIVELS, TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN
1-2 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 Swivel Punta dreta cap a la dreta i Taló esquerre a l’esquerra – tornar cap al centre
5-6 Touch Punta dreta davant – ½ volta esquerra, posar Taló dret a terra
7-8 Touch Punta esquerra darrere – ½ volta esquerra, posar Taló esquerre a terra

SECCIÓ-8 ROCK FWD, TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN, ROCK BACK
1-2 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre
3-4 Touch Punta dreta darrere – ½ volta dreta, posar Taló dret a terra
5-6 Touch Punta esquerra davant – ½ volta dreta, posar Taló esquerre a terra
7-8 Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-9 CROSS & HOOK, KICK, KICK, CROSS & HOOK, KICK, FLICK, STOMP, STOMP
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
3-4 (saltant) tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant diagonal esquerra – Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
5-6 (saltant) tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant diagonal esquerra – tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7-8 (saltant) Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret


El ball s´acaba fent el bàsic acabat creuat i dos stomps, dret i esquerre, després de les puntes inicials.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...