The country queen

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Pere Barriuso - Febrer 2008

Font: Pere Barriuso

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Pep Sala - La nina de Mallorca
Moe Bandy - Back In The Saddle Again
Moe Bandy & Joe Stampley - Thank go


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

ROCK STEP,SHUFFLE – 2, ½ I ½ ,ROCK STEP
1 – 2 Amb la dreta, pas davant i tornar el pes a l'esquerra
3 – 4 Començant amb la dreta, shuffle endarrere, fent ½ volta cap la dreta
5 – 6 Amb l´esquerra, shuffle endavant amb ½ volta cap la dreta
7 – 8 Pas amb la dreta endarrere, i tornar el pes a l´esquerra.

PAS I STOMP
9 – 10 Pas endavant amb la dreta, i stomp al costat amb l'esquerra

PIGGEON TOED MOVEMENT A LA DRETA
11 - 14 Obrim puntes, obrim talons, obrim puntes i al centre

MONTERREY TURN
15 – 18 Marca punta dreta a la dreta, i torna el peu a lloc, fent ½ volta a la dreta, marca punta esquerra i torna a lloc.

GRAPEVINE RIGHT ½, GRAPEVINE LEFT 1/4
19 – 26 Pas amb la dreta a la dreta, creuar l'esquerra per darrere, pas a la dreta amb la dreta, i Scuff amb l'esquerra fent ½ volta a la dreta, i pas amb l'esquerra a l'esquerra, creuar la dreta per darrere, pas amb l'esquerra a l'esquerra fent ¼ de volta a l'esquerra, i Scuff amb la dreta.

JAZZ BOX
27 – 30 Amb la dreta, creuar per davant de l'esquerra, torna el pes a l'esquerra, pas a la dreta amb la dreta, i stomp amb l'esquerra al costat de la dreta.

ROCK STEP I KICK
31 – 32 Pas endarrera saltant sobre la dreta, al mateix moment que fem un kick endavant amb l'esquerra i tornem el pes al peu esquerra.


Vídeos

Font: rafelcorbi


Font: QUIMAYME


Font: QUIMAYME
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...