Elliot's dream

Checked Video disponibleEnglish English

Temps: 48 - Parets: 4 (beginner/intermediate)
Autor/a: Ann Wood
Font: Jordi Garrit - Traducció Carme Badenas

Música del ball:
T.Rex - I Live To Boogie
The White - Used to be


Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Ball explicat al workshop de la competició de Cardedeu per Paqui Monroy 28-01-2007

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TOE, HEEL, TOE HEEL, SIDE ROCK, CROSS STEP, LEFT TOUCH, RIGHT TOUCH CHASSE LEFT
1&2& Toc amb la punta del peu dret al costat interior del peu esquerre - toc amb el taló dret al mateix lloc – repetim aquests passos
3&4 Pas peu dret a la dreta posant-hi el pes (rock) - tornem el pes sobre el peu esquerre - creuem el peu dret per davant peu esquerre
5&6& Pas peu esquerre a l’esquerra - toc peu dret al costat del peu esquerre - pas peu dret a la dreta - toc peu esquerre al costat del peu dret
7&8 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre, peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra

TOE, HEEL, TOE, HEEL, SIDE ROCK, CROSS STEP, LEFT SIDE TOE STRUT CROSS TOE STRUT ROCK ¼ TURN TO RIGHT, STEP FORWARD ON RIGHT, STEP FORWARD ON LEFT
1&2& Toc amb la punta del peu dret al costat interior del peu esquerre, toc amb el taló dret al mateix lloc – repetim aquests passos
3&4 Rock peu dret cap a la dreta - tornem el pes sobre el peu esquerre - creuem el peu dret per davant del peu esquerre
5&6& Pas punta peu esquerre a l’esquerra - baixem taló peu esquerre - creuem punta del peu dret per davant peu esquerre - baixem el taló del peu dret
7&8 Rock peu esquerre a l’esquerra - tornem el pes sobre el peu dret girant ¼ de volta a la dreta - pas endavant peu esquerre (mirem a les 3:00)

WALK FORWARD RIGHT, LEFT, RUN FORWARD RIGHT, LEFT, RIGHT, FORWARD STEP TOUCH, BACK STEP TOUCH, BACK LEFT SHUFFLE
1-2 Fem dos passes endavant - peu dret, esquerre (caminem)
3&4 Correm endavant: Pas endavant peu dret - pas endavant peu esquerre - pas endavant peu dret
5&6& Pas endavant peu esquerre - toc amb la punta del peu dret al costat taló esquerre - pas enrere peu dret - toc punta del peu esquerre al costat taló dret
7&8 Pas enrere peu esquerre - peu dret al costat de l’esquerre - pas peu esquerre enrere

BACK RIGHT MAMBO STEP, STEP ½ PIVOT STEP FORWARD TWICE, FORWARD LEFT LOCKING SHUFFLE
1&2 Pas endarrera peu dret tornem el pes endavant sobre el peu esquerre, pas peu dret al costat del peu esquerre
3&4 Pas endavant peu esquerre, pivotem ½ volta cap a la dreta, pas endavant peu esquerre
5&6 Pas endavant peu dret, pivotem ½ volta cap a l’esquerra, pas endavant peu dret
7&8 Pas endavant peu esquerre, lock peu dret darrera peu esquerre, pas endavant peu esquerre

FORWARD STEP TOUCHES X 4 3 WALKS BACK WITH HITCH TWICE
1&2& Pas endavant peu dret, touch peu esquerre al costat taló dret, pas endavant peu esquerre touch peu dret al costat taló esquerre
3&4& Repetim els passos 1&2&
5&6 Caminem endarrera peu dret, esquerre, dret i fem un hitch amb el peu esquerre
7&8 Caminem endarrera peu esquerre, dret, esquerre, i fem un hitch amb el peu dret

SIDE ROCK & CROSS STEP TWICE, EXTENDET VINE TO RIGHT
1&2 Rock peu dret cap a la dreta, tornem el pes sobre el peu esquerre, creuem peu dret per davant peu esquerre
3&4 Rock peu esquerre cap a l’esquerra, tornem el pes sobre el peu dret, creuem el peu esquerre per davant del peu dret
5&6& Pas peu dret cap a la dreta, creuem el peu esquerre per darrera del peu dret, pas peu dret cap a la dreta, creuem peu esquerre per davant del peu dret
7&8& Pas peu dret cap a la dreta, pas peu esquerre per darrera del peu dret, pas peu dret cap a la dreta, creuem el peu esquerra per davant del peu dret.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...