Loving you

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Pere Asensi (2005)

Font: Jaume

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Hall Ketchum - Livin' life lovin' you
Pete Benz - No good in goobye


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

STEP FORWARD, STEP BACK
1. Pas endavant en diagonal a la dreta amb el peu dret.
2. Pas endavant en diagonal a l’esquerra amb el peu esquerre.
3. Pas darrere i al centre amb el peu dret.
4. Pas darrere i al centre amb el peu esquerre.

COASTER STEP
5. Pas darrere amb el peu dret,
6. Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret, i pas endavant amb el peu dret.

STEP, CROSS, STEP
7. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
8. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
9. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.

CROSS, LEFT STEP, BACK STEP
10. Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
11. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
12. Pas darrere amb el peu dret.

CROSS, RIGHT STEP, BACK STEP
13. Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
14. Pas a la dreta amb el peu dret.
15. Pas darrere amb el peu esquerre.

CROSS, LEFT STEP, CROSS, LEFT STEP
16. Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
17. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
18. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
19. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.

JAZZ BOX
20 - 22. Jazz Box de tres temps fent 1/4 de volta a la dreta al tercer temps.

HOP & HITCH
23 - 24. Fem dos salts endavant sobre el peu dret aixecant el peu esquerre cap endavant.

SLOW COASTER STEP, STOMP
25 - 27. Pas darrere amb el peu esquerre, pas amb el peu dret al costat del peu esquerre, i pas endavant amb el peu esquerre.
28. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

HEEL, TOES, 1/2 TURN RIGHT, HOLD
29. Marquem el taló del peu dret davant.
30. Marquem darrere la punta del peu dret.
31. Fem 1/2 volta a la dreta deixant el pes del cos sobre el peu dret.
32. Fem una pausa.

LEFT STEP, BACK STEP, CROSS, HOLD
33. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
34. Pas darrere amb el peu dret.
35. Creuem el peu esquerrea per davant del peu dret.
36. Fem una pausa.

TOES, CROSS, TOES, STEP
37. Marquem la punta del peu dret a la dreta.
38. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
39. Marquem la punta del peu esquerre a l’esquerra.
40. Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret.

KICK, STOMP, KICK I STOMP AMB EL PEU ESQUERRE
41. Fem una puntada endavant amb el peu dret.
42. Stomp amb el peu dret a lloc.
43. Fem una puntada endarrere amb el peu dret.
44. Stomp amb el peu dret en el lloc.

SHUFFLE, 1/2 TURN LEFT, ROCK, 1/2 TURN, ROCK
45 - 46. Shuffle endavant començant amb el peu dret fent 1/2 volta a l’esquerra.
47 - 48. Rock darrere amb el peu esquerre fent 1/2 volta i tornem el pes al peu dret.

SHUFLLE, 1/2 TURN, STEP, 1/2 TURN RIGHT
49 - 50. Shuffle darrere començant amb el peu esquerre fent 1/2 volta a l’esquerra.
51 - 52. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a la dreta.

STOMP, STOMP, LEFT STEP, LEFT STEP
53. Stomp amb el peu dret en el lloc.
54. Stomp amb el peu esquerre en el lloc.
55. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
56. Pas amb el peu dret al costat del peu esquerre.

JAZZ BOX
57 - 60. Jazz Box començant amb el peu esquerre.

TWIST RIGHT, STOMP, STOMP
61. Desplacem els talons junts a la dreta.
62. Tornem els talons al lloc.
63. Stomp amb el peu dret en el lloc.
64. Stomp amb el peu dret en el lloc


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...