It's a good night

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: G.T.

Font: Maria Espiell

Música del ball:
Steve Holy - Good Night to be Lonely
Mark Chesnutt - Good Night to be Lonely


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

FIGURE 8 TURNING GRAPEVINE
1 - 2 Pas peu dret a la dreta, peu esquerre darrera el dret
3 - 4 Pas peu dret a la dreta fent ¼ de volta a la dreta, pas peu esquerre endavant
5 - 6 ½ volta a la dreta, pas peu esquerre fent ¼ de volta a las dreta
7 - 8 Pas peu dret darrera l’esquerre, pas peu esquerre endavant fent ¼ de volta a l’esquerra.

WALK TWICE, SIDE SWITCHES, WALK TWICE, KICK BALL STEP
1 - 2 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre endavant
3&4& Punta peu dret a la dreta, juntar el peu dret amb l’esquerre, punta peu esquerre a l’esquerra, pas peu esquerre al costat del dret
5 - 6 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre endavant
7 & 8 Kick peu dret, peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant

FIGURE 8 TURNING GRAPEVINE
1 - 2 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre darrera el dret
3 - 4 Pas peu dret a la dreta fent ¼ de volta a la dreta, pas peu esquerre endavant
5 - 6 ½ volta a la dreta , pas peu esquerre fent ¼ de volta a la dreta
7 - 8 Pas peu dret darrera l’esquerre, pas peu esquerre endavant fent ¼ de volta a l’esquerra

STEP PIVOT ¼, SHUFFLE ½ TURN LEFT, BACK ROCK, FORWARD SHUFFLE
1 - 2 Pas peu dret endavant, ¼ de volta a l’esquerra
3 & 4 Pas peu dret endavant fent ¼ de volta a l’esquerra, peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant fent ¼ de volta a l’esquerra
5 - 6 Rock peu esquerre darrera, tornar el pès al peu pret
7 & 8 Pas peu esquerre endavant, peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...