Eighty-Eight # 1er Lloc al IV Concurs del Nashville Country Club - 2002

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 88 - Parets: 4
Autor/a: A. Benet, J. Monfà, P. Asensi, R. Álvarez

Font: Aleix Benet i LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
John Landry - Fantasy Island
Keith Gattis - Whoop-de-doo


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

KICK, STOMP, KICK, I STOMP AMB EL PEU DRET
1. Fem una puntada endavant amb el peu dret.
2. Stomp amb el peu dret a lloc.
3. Fem una puntada darrere amb el peu dret.
4. Stomp amb el peu dret a lloc.

SHUFFLE ENRERE I ROCK
5 - 6. Shuffle darrere començant amb el peu dret.
7 - 8. Rock darrere amb el peu esquerre i tornem el pes al peu dret.

KICK, STOMP, KICK I STOMP AMB EL PEU ESQUERRE
9. Fem una puntada endavant amb el peu esquerre.
10. Stomp amb el peu esquerre a lloc.
11. Fem una puntada darrere amb el peu esquerre.
12. Stomp amb el peu esquerre a lloc.

SHUFFLE ENRERE I ROCK
13 - 14. Shuffle darrere començant amb el peu esquerre.
15 - 16. Rock darrere amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.

PAS,1/2 VOLTA, SHUFFLE, SHUFFLE AMB 1/2 VOLTA I ROCK
17 - 18. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.
19 - 20. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
21 - 22. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre fent 1/2 volta a la
dreta.
23 - 24. Rock darrere amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.

VOLTA MILITAR
25 - 26. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.
27 - 28. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.

SHUFFLES AMB 1/2 VOLTA
29 - 30. Shuffle endavant començant amb el peu dret fent 1/2 volta a la
esquerra.
31 - 32. Shuffle darrere començant amb el peu esquerre fent 1/2 volta a la
esquerra.

PAS I TWIST
33. Fent un pas endavant amb el peu dret desplacem els dos talons cap a la dreta.
34. Desplacem els dos talons cap a l’esquerra.
35. Desplacem els dos talons cap a la dreta.
36. Desplacem els dos talons cap a l’esquerra.

1/4 DE VOLTA I CROSS
37. Pas darrere amb el peu dret fent 1/4 de volta a la dreta.
38. Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.

VOLTA MILITAR
39 - 40. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.
41 - 42. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 volta a l’esquerra.

KICK BALL CROSS
43 - 44. Kick Ball Change començant amb el peu dret i en l’últim temps creuem el peu esquerre per davant del peu dret.

ROCK, CROSS I SCUFF
45 - 46. Rock fent un pas a la dreta amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.
47. Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
48. Scuff amb el peu esquerre al costat del peu dret.

GRAPEVINE DE SIS TEMPS
49. Pas a la dreta amb el peu esquerre creuant-lo per davant del peu dret.
50. Pas a la dreta amb el peu dret.
51. Pas a la dreta amb el peu esquerre creuant-lo per darrere del peu dret.
52. Pas a la dreta amb el peu dret.
53. Pas a la dreta amb el peu esquerre creuant-lo per davant del peu dret.
54. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

SWIVEL I STOMP
55. Desplacem la punta del peu esquerre a l’esquerra.
56. Desplacem el taló del peu esquerre a l’esquerra.
57. Desplacem la punta del peu esquerre a l’esquerra.
58. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

HOOK COMBINATION, 1/4 DE VOLTA I TALÓ
59. Marquem el taló del peu dret davant.
60. Aixequem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre marcant la punta.
61. Marquem el taló del peu dret davant.
62. Tornem el peu dret a lloc.
63. Fem 1/4 de volta a la dreta deixant marcat el taló del peu dret davant.
64. Tornem el peu dret a lloc.

HOOK COMBINATION
65. Marquem el taló del peu esquerre davant.
66. Aixequem el peu esquerre per davant de la canya de la bota del peu dret marcant la punta.
67. Marquem el taló del peu esquerre davant.
68. Tornem el peu esquerre a lloc.

SALT AMB 1/2 VOLTA I SALT AMB HITCH
69. Amb un salt sobre el peu dret fem 1/2 volta a l’esquerra aixecant el genoll del peu esquerre cap endavant.
70. Fem un salt endavant sobre el peu dret mantenint el genoll del peu esquerre aixecat.

PAS, PUNTA I SCUFF
71. Pas endavant amb el peu esquerre.
72. Marquem la punta del peu dret darrere.
73. Scuff amb el peu dret al costat del peu esquerre.

PUNTA,1/2 VOLTA I HOLD
74. Marquem la punta del peu dret a l’esquerra per davant del peu esquerre.
75. Fem 1/2 volta a l’esquerra.
76. Fem una pausa.

JAZZ BOX I JAZZ BOX AMB 1/4 DE VOLTA
77 - 80. Jazz Box començant amb el peu dret.
81 - 84. Jazz Box començant amb el peu dret fent 1/4 de volta a la dreta al tercer temps.

PIGEON TOED MOVEMENT I STOMP
85. Obrim les puntes dels dos peus a la vegada.
86. Desplacem a la vegada el taló del peu dret i la punta del peu esquerre a la dreta.
87. Aixequem el genoll del peu esquerre duent el peu cap endarrere al mateix temps que desplacem la punta del peu dret al centre.
88. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.


Vídeos

Font: emilimuntaner


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...