Angela

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Emili Muntaner (Juliol de 2.006)

Font: Emili Muntaner

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Wenche - Banks Of The Ohio
Tyler Grant - AngelaDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

01 A 08 GRAPEVINE DRETA I ESQUERRA
01.- Pas peu dret a la dreta
02.- Pas peu esquerre a la dreta per darrere del dret
03.- Pas peu dret a la dreta
04.- Touch peu esquerre al costat del dret
05.- Pas peu esquerre a l’esquerra
06.- Pas peu dret a l’esquerra per darrere de l’esquerre
07.- Pas peu esquerre a l’esquerra
08.- Touch peu dret al costat de l’esquerre

09 A 16 PASSOS CURTS ENDAVANT (X8)
01.- Pas curt peu dret endavant
02.- Stomp peu esquerre al costat del dret
03.- Pas curt peu dret endavant
04.- Stomp peu esquerre al costat del dret
05.- Pas curt peu dret endavant
06.- Stomp peu esquerre al costat del dret
07.- Pas curt peu dret endavant
08.- Stomp up peu esquerre al costat del dret

17 A 24 PASSOS ENRERE EN DIAGONAL
01.- Pas curt peu esquerre enrere una mica en diagonal a l’esquerra
02.- Stomp up peu dret al costat de l’esquerre
03.- Pas curt peu dret enrere una mica en diagonal a la dreta
04.- Stomp up peu esquerre al costat del dret
05.- Pas curt peu esquerre enrere una mica en diagonal a l’esquerra
06.- Stomp up peu dret al costat de l’esquerre
07.- Pas curt peu dret enrere una mica en diagonal a la dreta
08.- Stomp up peu esquerre al costat del dret

25 A 32 GRAPEVINE ESQUERRA AMB ¼ VOLTA A L’ESQUERRA, GRAPEVINE DRETA
01.- Pas peu esquerre a l’esquerra
02.- Pas peu dret a l’esquerra per darrerre de l’esquerre
03.- Pas peu esquerre a l’esquerra girant ¼ volta a l’esquerra
04.- Touch peu dret al costat de l’esquerre
05.- Pas peu dret a la dreta
06.- Pas peu esquerre a la dreta per darrere de dret
07.- Pas peu dret a la dreta
08.- Pas peu esquerre a la dreta al costat del dret


Vídeos

Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...