All I wanted

Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: Emili Muntaner

Font: Emili Muntaner

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Bruce Springsteen - Froggie went a courtin
Andy Lee Lang amb The Coasters - Yakety Yak


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

01 A 08 PASSOS DAVANT DRETA, ESQUERRA, TRIPLE STEP DAVANT, PASSOS DAVANT ESQUERRA, DRETA, CHASSE A L’ESQUERRA
01.- Pas peu dret davant
02.- Pas peu esquerre davant
03.- Pas peu dret davant
& .- Pas peu esquerre davant per darere del dret
04.- Pas peu dret davant
05.- Pas peu esquerre davant
06.- Pas peu dret davant
07.- Pas peu esquerre a l’esquerra
& .- Pas peu dret al costat de l’esquerre
08.- Pas peu esquerre a l’esquerra

09 A 16 PASSOS DARRERE DRETA, ESQUERRA, TRIPLE STEP DARRERE, PASSOS DARRERE ESQUERRA, DRETA, CHASSE A LA DRETA AMB CROSS
01.- Pas peu dret darrere
02.- Pas peu esquerre darrere
03.- Pas peu dret darrere
& .- Pas peu esquerre darrere pr davant del dret
04.- Pas peu dret darrere
05.- Pas peu esquerre darrere
06.- Pas peu dret darrere
07.- Pas peu esquerre a la dreta creuant per davant del dret
& .- Pas peu dret a la dreta
08.- Pas peu esquerre a la dreta creuant per davant del dret

17 A 24 ROCK STEP ¼ A L’ESQUERRA, TRIPLE STEP AL LLOC, ROCK STEP ESQUERRA, TRIPLE STEP AL LLOC
01.- Rock peu dret a la dreta
02.- Tornar el pes al peu esquerre al meteix temps que girem ¼ volta a l’esquerra
03.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
& .- Pas peu esquerre al lloc
04.- Pas peu dret al lloc
05.- Rock peu equerre davant
06.- Tornar el pes al peu dret
07.- Pas peu esquerre al lloc
& .- Pas peu dret al lloc
08.- Pas peu esquerre al lloc

25 A 32 ROCK STEP DRETA, TRIPLE STEP AL LLOC, ROCK STEP ESQUERRA ¼ VOLTA A L’ESQUERRA, TRIPLE STEP AL LLOC
01.- Rock peu dret davant
02.- Tornar el pes al peu esquerre
03.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
& .- Pas peu esquerre al lloc
04.- Pas peu dret al lloc
05.- Rock peu esquerre davant
06.- Tornar el pes al peu dret al meteix temps que girem ¼ volta a l’esquerra
07.- Pas peu esquerre al costat del dret
& .- Pas peu dret al lloc
08.- Pas peu esquerre al lloc
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...