Big Circle

Temps: 32 - Parets: Bigcircle parella
Autor/a: Emili Muntaner

Font: Emili Muntaner

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Waylon Thibodeaux - Big Mamou


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Al començar el ball el noi posa la seva mà dreta per sobre de l'espatlla de la noia i s'agafen les mans dretes, mentre les mans esquerres s'agafen per davant del noi.

Passos del noi:

HEEL, HEEL, COASTER STEP

1. Touch taló peu dret davant
2. Touch taló peu dret davant
3. Pas darrera peu dret
& Peu esquerra al costat del dret
4. Pas davant peu dret

HEEL, HEEL, COASTER STEP
5. Touch taló peu esquerra davant
6. Touch taló peu esquerra davant
7. Pas darrera peu esquerra
& Peu dret al costat de l'esquerra
8. Pas davant peu esquerra

STOMP FORWARD, SHUFFLE FORWARD
9. Stomp peu dret davant
10. Stomp peu esquerra davant
11. Pas davant peu dret
& Pas davant peu esquerra per darrera del dret (3ª pos.)
12. Pas davant peu dret

STOMP BEHIND, SHUFFLE IN PLACE
13. Stomp peu esquerra darrera
14. Stomp peu dret darrera al costat de l'esquerra
15. Pas peu esquerra a lloc
& Pas peu dret al costat de l'esquerra
16. Pas peu esquerra al costat del dret

En aquest moment es deixen anar les mans i es forma un cercle. El noi agafa la mà dreta de la seva parella amb la seva mà esquerra i la seva mà dreta agafa la mà esquerra de la noia, que s'ha situat a la seva dreta al cercle.

STEP, CROSS & SHUFFLE RIGHT
17. Pas dreta peu dret
18. Peu esquerra darrera del dret
19. Pas dreta peu dret
& Peu esquerra al costat del dret
20. Pas dreta peu dret

STEP, CROSS & SHUFFLE LEFT
21. Pas esquerra peu esquerra
22. Peu dret darrera de l'esquerra
23. Pas esquerra peu esquerra
& Peu dret al costat de l'esquerra
24. Pas esquerra peu esquerra

El noi deixa anar la mà esquerra i es produeix el canvi de parella, deixant d'estar en cercle i passant a estar novament en una rodona. Mentre es fan els passos del 25 al 28 la parella s'agafa igual que a l'inici del ball.

STOMP, STOMP, & SHUFFLE FORWARD
25. Stomp peu dret davant
26. Stomp peu esquerra al costat del dret
27. Pas davant peu dret
& Peu esquerra darrera del dret (3ª pos.)
28. Pas davant peu dret

STOMP, STOMP & SHUFFLE FORWARD
29. Stomp peu esquerra davant
30. Stomp peu dret davant
31. Pas davant peu esquerra
& Peu dret darrera del esquerra (3ª pos)
32. Pas davant peu esquerra


Passos de la noia:

Els counts 1 al 12 són idèntics tant pel noi com per la noia.

STEP, CROSS & SHUFFLE LEFT
13. Pas a l'esquerra peu esquerra
14. Pas peu dret per darrera de l'esquerra
15. Pas a l'esquerra peu esquerra
& Pas a l'esquerra peu dret al costat de l'esquerra
16. Pas a l'esquerra peu esquerra.

En aquest moment es deixen anar les mans i es forma un cercle. La noia agafa la mà esquerra de la seva parella amb la seva mà dreta i la seva mà esquerra agafa la mà dreta del noi, que s'ha situat a la seva esquerra al cercle.

Els counts 17 al 24 són idèntics tant pel noi com per la noia

La noia deixa anar la mà dreta i es produeix el canvio de parella, deixant d'estar en cercle i passant a estar novament en una rodona. Mentre es fan els passos del 25 al 28 la parella s'agafa igual que a l'inici del ball.

Els counts 29 a 32 són idèntics tant pel noi com per la noia
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...