Beethoven's Boogie

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Rob Fowler

Font: Glòria Xalma

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Gatlin Brothers - Boogie and Beethoven
Le Ann Rimes - One way ticketDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TALÓ, SALT AMB TALÓ, SALT I ROCK
1. Marquem el taló del peu dret davant.
2. Amb un salt tornem el peu dret al lloc i marquem el taló del peu esquerre davant.
3 - 4. Amb un salt tornem el peu esquerre al lloc, fem un Rock davant amb el peu dret i tornem el pes al peu esquerre.

SALTS AMB TALÓ, SALT I ROCK
5. Amb un salt tornem el peu dret al lloc i marquem el taló esquerre davant.
6. Amb un salt tornem el peu esquerre al lloc i marquem el taló del peu dret davant.
7 - 8. Amb un salt tornem el peu dret al lloc, fem un Rock davant amb el peu esquerre i tornem el pes al peu dret.

SHUFFLE, ROCK, SHUFFLE, CROSS I VOLTA COMPLETA
9 - 10. Shuffle darrere començant amb el peu esquerre.
11 - 12. Rock amb el peu dret darrere i tornem el pes del cos al peu esquerre.
13 - 14. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
15. Pas amb el peu esquerre una mica creuat per davant del dret.
16. Sobre les puntes de els peus fem una volta completa cap a la dreta.

SHUFFLE I SHUFFLE AMB 1/2 VOLTA
17 - 18. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
19 - 20. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre fent 1/2 volta a la dreta.

COASTER STEP I PASSOS ENDAVANT
21 - 22. Coaster Step: pas darrere amb el peu dret, pas darrere amb el peu esquerre al costat del peu dret i pas endavant amb el peu dret.
23. Pas endavant amb el peu esquerre.
24. Pas endavant amb el peu dret.

SHUFFLE I SHUFFLE AMB 1/2 VOLTA
25 - 26. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
27 - 28. Shuffle endavant començant amb el peu dret fent 1/2 volta a l’esquerra.

COASTER STEP, PAS I 1/4 DE VOLTA
29 - 30. Coaster Step: pas darrere amb el peu esquerre, pas darrere amb el peu dret al costat del peu esquerre i pas endavant amb el peu esquerre.
31. Pas davant amb el peu dret.
32. Fem 1/4 de volta a l’esquerra.


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: countryriderscat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...