Bahama Mama

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full English English
Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Max Perry (Traducció de Cati Torrella)

Font: Joris

Música del ball:
Eddy Raven - Operator, Operator
Garth Brooks - Two Piña Colada


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SIDE, TOGETHER, FORWARD, CHA CHA FORWARD
1 Pas esquerra peu esquerre
2 Peu dret al costat de l’esquerre
3 Pas davant peu esquerre
4 Pas davant peu dret
& Pas peu esquerre, darrere del dret
5 Pas davant peu dret

½ TURN RIGHT, SYNCOPATED QUICK ½ TURN RIGHT, STEP FORWARD
6 Pas davant peu esquerre
7 Fem ½ volta a la dreta
8 Pas davant peu esquerre
& Fem ½ volta a la dreta
9 Pas davant peu esquerre

ROCK STEP FORWARD, CHA CHA SIDE With ½ TURN RIGHT
10 Rock davant sobre el peu dret
11 Tornar el pes darrere sobre l’esquerre
12 Fem ¼ de volta a la dreta i pas dreta peu dret
& Peu esquerre al costat del dret
13 Pas dreta peu dret i ¼ de volta a la dreta

SYNCOPATED FORWARD, SLIDE TOGETHERS
14 Pas davant peu esquerre
15 Pas davant peu dret, darrere de l’esquerre
16 Pas davant peu esquerre
& Pas davant peu dret, darrere de l’esquerre
17 Pas davant peu esquerre

SYNCOPATED FORWARD, SLIDE TOGETHERS
18 Pas davant peu dret, darrere de l’esquerre
19 Pas davant peu esquerre
20 Pas davant peu dret, darrere de l’esquerre
& Pas davant peu esquerre
21 Pas davant peu dret, darrere de l’esquerre

FORWARD ROCK, ¼ TURN LEFT & STEP SIDE & POINT
22 Rock davant sobre el peu esquerre
23 Tornar el pes sobre el dret
& Fem ¼ de volta a l’esquerra i Pas esquerra peu esquerre
24 Point punta dreta al costat dret

STEP, CROSS OVER ROCK, CHA CHA SIDE With ½ TURN
25 Pas peu dret in place
26 Fem ¼ de volta a la dreta i Rock davant sobre el peu esquerre
27 Tornar el pes sobre el dret
28 Fem ¼ de volta a l’esquerra i Pas esquerra peu esquerre
& Peu dret al costat de l’esquerre
29 Pas esquerra peu esquerre i ¼ de volta a l’esquerra

WALK AROUND TURN
30 Pas davant peu dret
31 Fem ½ volta a l’esquerra (deixa pes sobre l’esquerre)
32 Fem ¼ de volta a l’esquerra i Peu dret al costat de l’esquerre


Vídeos

Font: MaeNeihouse


Font: 9DQueen
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...