Authentic friends

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Mª Carme Alfaras (Novembre 2006)

Font: Emili Muntaner 

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Emmylou Harris & Mark Knopfler - Beachcombing


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1 A 8 TRIPLE STEP EN DIAGONAL I ROCK STEP ESQUERRA
1.- Pas peu dret davant en diagonal a la dreta
&.- Pas peu esquerre davant per darrere del dret
2.- Pas peu dret davant
3.- Rock peu esquerre davant
4.- Tornar el pes al peu dret
5.- Rock peu esquerre a l’esquerra
6.- Tornar el pes al peu dret
7.- Rock peu esquerre darrere
8.- Tornar el pes al peu dret

9 A 16 TRIPLE STEP EN DIAGONAL I ROCK STEP DRETA AMB ¼ VOLTA A LA DRETA
1.- Pas peu esquerre davant en diagonal a l’esquerra
&.- Pas peu dret davant per darrere de l’esquerre
2.- Pas peu esquerre davant
3.- Rock peu dret davant
4.- Tornar el pes al peu esquerre
5.- Rock peu dret a la dreta
6.- Tornar el pes al peu esquerre
7.- Rock peu dret darrere fent ¼ volta a la dreta
8.- Tornar el pes al peu esquerre

17 A 24 PASSOS DAVANT, TRIPLE STEP, PASSOS DARRERE, TRIPLE STEP
1.- Pas peu dret davant sobre el taló
2.- Pas peu esquerre davant sobre el taló
3.- Pas peu dret darrere
&.- Pas peu esquerre al costat del dret
4.- Pas peu dret al costat de l’esquerre
5.- Pas peu esquerre darrere
6.- Pas peu dreta darrere al costat de l’esquerre
7.- Pas peu esquerre davant
&.- Pas peu dret davant, al costat de l’esquerre
8.- Pas peu esquerre al costat del dret

25 A 32 ROCK STEP, TRIPLE STEP AMB ½ VOLTA A LA DRETA, ROCK STEP, TRIPLE STEP AMB ½ VOLTA A L’ESQUERRA
1.- Rock peu dret davant
2.- Tornar el pes al peu esquerre
3.- Pas peu dret a la dreta començant a girar ½ volta a la dreta
&.- Pas peu esquerre per darrere del dret
4.- Pas peu dret a la dreta acabant la ½ volta a la dreta
5.- Rock peu esquerre davant
6.- Tornar el pes al peu dret
7.- Pas peu esquerre a l’esquerra començant a girar ½ volta a l’esquerra
&.- Pas peu dret per darrere de l’esquerre
8.- Pas peu esquerre a l’esquerra acabant la ½ volta a l’esquerra

33 A 40 ½ VOLTA A L’ESQUERRA, TRIPLE STEP, ROCK STEP, TRIPLE STEP AMB ½ VOLTA A L’ESQUERRA
1.- Pas peu dret davant
2.- Fem ½ volta a l’esquerra
3.- Pas peu dret davant
&.- Pas peu esquerre davant, per darrere del dret
4.- Pas peu dret davant
5.- Rock peu esquerre davant
6.- Tornar el pes al peu dret
7.- Pas peu esquerre a l’esquerra començant a girar ½ volta a l’esquerra
&.- Pas peu dret per darrere de l’esquerre
8.- Pas peu esquerre a l’esquerra acabant la ½ volta a l’esquerra

41 A 48 ROCK STEP, TRIPLE STEP AMB ½ VOLTA A LA DRETA, ½ VOLTA A LA DRETA, TRIPLE STEP
1.- Rock peu dret davant
2.- Tornar el pes al peu esquerre
3.- Pas peu dret a la dreta començant a girar ½ volta a la dreta
&.- Pas peu esquerre per darrere del dret
4.- Pas peu dret a la dreta acabant la ½ volta a la dreta
5.- Pas peu esquerre davant
6.- Fem ½ volta a la dreta
7.- Pas peu esquerre davant
&.- Pas peu dret davant, per darrere de l’esquerre
8.- Pas peu esquerre davant

49 A 56 JAZZ BOX, IN-IN OUT-OUT
1.- Cross peu dret per davant de l’esquerre
2.- Pas peu esquerre darrere
3.- Pas peu dret darrere
4.- Pas peu esquerre al costat del dret
5.- Pas peu a la dreta
6.- Pas peu esquerre a l’esquerra
7.- Pas peu dret al centre
8.- Pas peu esquerre al costat del dret

57 A 64 CHASSE, ROCK STEP, CHASSE, ROCK STEP
1.- Pas peu dret a la dreta
&.- Pas peu esquerre a la dreta al costat del dret
2.- Pas peu dret a la dreta
3.- Rock peu esquerre per darrere del dret
4.- Tornar el pes al peu dret
5.- Pas peu esquerre a l’esquerra
&.- Pas peu dret a l’esquerra al costat de l’esquerre
6.- Pas peu esquerre a l’esquerra
7.- Rock peu dret per darrere de l’esquerre
8.- Tornar el pes al peu esquerre
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...