Around here # 9è Lloc al I Concurs del Shotwell 59 - 2004

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Josep Ponsà (2003)
Font: Josep Ponsà

Música del ball:
Gail Davies - I'll be there
George Jones - Around Here


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SCUFFS AMB ¼ DE VOLTA I STOMPS
1-2. Scuff amb la cama dreta endavant
3-4. Scuff amb la cama dreta enrere fent ¼ de volta cap a la dreta
5-8. Piquem tres cops amb la dreta a terra, separant-la una mica cada vegada de l’esquerra. Pausa

SCUFFS AMB ¼ DE VOLTA I STOMPS
9-10. Scuff amb la cama esquerra endavant
11-12. Scuff amb la cama esquerra enrerd fent ¼ de volta cap a la dreta
13-16. Piquem tres cops amb l’esquerra a terra, separant-la una mica cada vegada de la dreta. Pausa

SALTETS, SCUFFS I STEPS
17-18. Fem dos saltets amb la cama esquerra i la dreta a l’aire
19-20. Abaixem la dreta a terra i fem un scuff amb l’esquerra al costat de la dreta
21. Pas endavant amb la cama esquerra
22. Scuff amb la dreta al costat de l’esquerra
23. Pas endavant amb la cama dreta
24. Piquem a terra amb l’esquerra al costat de la dreta

BÀSIC A LA DRETA, SALTETS I STOMPS
25-28. Bàsic cap a la dreta. A l’últim temps, enlloc de picar creuem l’esquerra per davant de la dreta
29. Saltet enrere amb la cama dreta deixant l’esquerra a l’aire
30. Abaixem l’esquerra a terra lleugerament per davant de la dreta picant a terra
31. Piquem a terra amb la dreta al costat de l’esquerra
32. Piquem a terra amb la dreta al davant

PUNTADA, PÈNDOLS
33. Puntada cap a la dreta amb l’esquerra per davant de la cama dreta
34. Fent un pèndol portem aquesta cama per l’aire cap a l’esquerra
35. Fent un pèndol tornem a porta aquesta cama per l’aire cap a la dreta
36. Fent un saltet, abaixem l’esquerra a terra i aixequem la dreta enlaire cap enrere

SALTETS
37. Fent un saltet, abaixem la dreta a terra i aixequem l’esquerra per davant. Aquest pas el fem anant lleugerament cap enrere
38. Fent un saltet, abaixem l’esquerra a terra i aixequem la dreta enlaire cap enrera. Aquest pas el fem anant lleugerament cap enrere
39. Fent un saltet, abaixem la dreta a terra i aixequem l’esquerra per davant. Aquest pas el fem anant lleugerament cap enrere
40. Piquem l’esquerra a terra al costat de la dreta

MONTERREY DE ¾, PUNTADES I STOMPS
41-42. Dreta cap a la dreta, ½ volta cap a la dreta (com un Monterrey)
43-44. Esquerra cap a l’esquerra, ¼ de volta cap a la dreta (com un Monterrey)
45-46. Puntada endavant amb la dreta, piquem a lloc
47-48. Puntada enrere amb la dreta, piquem a lloc

VOLTA, SCUFFS I PASSOS
49-50. Volta sencera en 2 temps fent un pas amb la dreta i un pas amb l’esquerra
51-52. Piquem amb la dreta a lloc, scuff amb l’esquerra al costat de la dreta creuant-la per davant
53. Amb la cama esquerra creuada per davant de la dreta, fem un pas endavant amb l’esquerra
54. Portem la dreta endavant però sempre per darrere de l’esquerra
55. Amb la cama esquerra creuada per davant de la dreta, fem un pas endavant amb l’esquerra
56. Descreuem la dreta picant a terra al costat de l’esquerra

VOLTA SENCERA EN 8 TEMPS PIVOTANT SEMPRE SOBRE LA CAMA DRETA
57-58. Fem un scuff cap endavant amb la cama esquerra tot fent ¼ de volta cap a l’esquerra (ens queda la cama esquerra a l’aire)
59-60. Fem un scuff cap enrera amb la cama esquerra tot fent ¼ de volta cap a l’esquerra (ens queda la cama esquerra a l’aire)
61-62. Fem un scuff cap endavant amb la cama esquerra tot fent ¼ de volta cap a l’esquerra (ens queda la cama esquerra a l’aire)
63-64. Fem un scuff cap enrara amb la cama esquerra tot fent ¼ de volta cap a l’esquerra. Ara ja no deixem l’esquerra a l’aire i al temps 64 piquem a terra
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...